Arbeidsfolk forteller :b.1 : fra papirindustrienBok Norsk 1953 · 305.56
Medvirkende
Bull, Edvard (redaktør)
Utgitt
Oslo , 1953
Omfang
b. 1
Emner
Lundhaug, Alf , 1875-
Moen, Olenius , 1888-
Sagen, Knut , 1875-
Sørli, Hartvig , 1875-
Papirfremstilling og papirindustri
Anleggsarbeidere
Arbeiderbevegelse - Norge
Arbeidere
Arbeiderklassen - Norge
Arbeiderspørsmål
Arbeidsfolk
Arbeidsgiver og arbeidstaker
Arbeidsliv
Arbeidsliv Norge
Arbeidsmiljø
Arbeidsvilkår
Biografiar :samlingar
Bondekultur(norsk historie)
Bygg- og anleggsarbeidere
Bygg- og anleggsarbeidere(arbeidsøkonomi)
Bønder
Drammen
Drammen-distriktet - Kulturhistorie
Eidskog
Fagbevegelsen - Norge
Fagforeninger - Norge
Fagforeninger(arbeidsøkonomi)
Fattigkår
Finnskogen
Follum fabrikker - Papirfabrikker
Fredrikstad
Gruve - og anleggsarbeid
Gruvearbeidere
Gruvearbeidere(arbeidsøkonomi)
Historie
Hofsfoss tresliperi
Husmannsliv
Husmannsvesen
Husmannsvesen :økonomisk sosiologi
Husmenn
Husmenn(samfunnsklasser) - Fortellinger
Hønefoss - Historie
Høvlerier
Høyanger - Kulturhistorie
Industriarbeidarar
Industriarbeidere
Industriarbeidere(arbeidsøkonomi)
Jernbanebygging
Jernbanepersonale - Historie
Jernbanepersonale(arbeidsøkonomi)
Jernbaner
Kulturhistorie
Lillestrøm
Nord-Trøndelag
Nordland
Noreg - Historie
Norge - 1814-1905 - Kulturhistorie
Norge(historie)
Papirfabrikasjon
Papirindustri
Papirindustri(næringsliv)
Papirindustriarbeidere
Rallare
Rallarer(s) - Fortellinger
Sagbruk
Sagbruk og høvlerier
Sagbruksarbeidere(arbeidsøkonomi)
Samfunnsklasser
Skogbruk
Skogsarbeidarar
Sogn og Fjordane fylke - Kulturhistorie
Telemark
Treforedlingsindustri
Ulefoss
Vadheim - Lokalhistorie
Yrker
Østfold
Arbeidsforhold
Industri
Papir
Sogn og Fjordane
Sosiale klasser
Tømmerdrift
Arbeiderhistorie
Arbeidstakere
Arbeidsøkonomi
Arkitektur
Biografier
Bondekultur - Norsk historie
Bønder(Arbeidsøkonomi)
Husmenn(historie) - Norge
Høvleri
Jernbanepersonale(historie) - Norge
Norgeshistorie
Rallarer(yrkessosiologi)
Sagbruksarbeidere - Arbeidsøkonomi
Skogsarbeidere(arbeidsøkonomi)
Sosiologi
Treindustri
Trelastarbeidere(historie) - Norge
Jernbanar
Trelastindustri
Rallarer(arbeidstakere)
Trevirke - materiallære
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
333.5 . - 921.331 . - 921.625 . - 921.631 . - 921.674 . - 921.676 . - 948.1 . - 301.3 . - 301.44 . - 306.36 . - 331 . - 331.09481 . - 331.5 . - 331.7 . - 331.8 . - 331.809481 . - 331.88 . - 338.476762 . - 625.1 . - 634.98 . - 674.2 . - 674.4 . - 676.09481 . - 676.2 . - 920 . - 948 . - 948.104 . - 948.44 . - q 331.8 . - 305.93 . - 305.96 . - 385 . - 674 . - 676 . - 948.1041
ISBN
Nkr 70.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater