Det er for tiden ikke mulig å bestille materiale fra BIBSYS-bibliotek (unntatt Depotbiblioteket) i Biblioteksøk på grunn av feil i bestillingene. Vi beklager ulempen dette medfører og vil rette dette så snart som det er mulig.
Denne tjenesten er under test. I perioden med prøvedrift vil lånefunksjonen i Biblioteksøk kun være tilgjengelig for brukere i disse fylkene:
  • Finnmark
  • Troms
  • Nordland
  • Trøndelag
  • Møre og Romsdal
  • Sogn og Fjordane
  • Hedmark
  • Oppland
  • Vestfold

Alle kan se hvor materialet finnes. Tjenesten skal tilbys alle bibliotekbrukere i løpet av 2018