Endring for deg som låner

Dersom du bestiller utlånt materiale som finnes i ditt lokale bibliotek, blir du satt på venteliste i stedet for å få det tilsendt fra et annet bibliotek.