Hva er Biblioteksøk?

Biblioteksøk skal gi én inngang til norske bibliotekkataloger, mulighet til å låne litteratur fra alle norske bibliotek, og gi direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidrar til å jevne ut ulikheter mellom norske bibliotek, og gir alle innbyggere samme tilgang til litteratur, uavhengig av størrelsen på biblioteket i kommunen de bor i.

I Biblioteksøk kan du finne bøker, men også andre ting som lydbøker, film osv. vil være med. I Biblioteksøk vil du ikke kunne finne enkeltartikler eller deler av bøker og tidsskrifter.

Alle kan benytte Biblioteksøk til søking. Lånere med Nasjonalt lånekort som benytter hentebibliotek som er tilknyttet Biblioteksøk, kan også bruke tjenesten til å bestille bøker.


Hvor finner Biblioteksøk bøkene?

Alle folkebibliotek, de fleste fagbibliotek (alle universiteter og høgskoler) og også bibliotek i mange videregående skoler er med i Biblioteksøk.

Når Biblioteksøk skal finne en bok vil den først lete i ditt nærmeste bibliotek (ditt hentebibliotek). Har ikke dette biblioteket boka vil Biblioteksøk gå til nærmeste neste bibliotek, og finnes boka der vil boka bli sendt til ditt hentebibliotek. På den måten vil Biblioteksøk sørge for at bøker som blir bestilt fra andre bibliotek får kortest og mest mulig effektiv reisevei. Finnes ikke boka på ditt hentebibliotek kan det gå ca. en uke før boka kan hentes på biblioteket.

Flere opplysninger om Biblioteksøk og om låneveier finner du her

Hvorfor ser man samme bok flere ganger?

Når du søker i biblioteksøk og får opp det du har lett etter hender det at du får den samme boka mange ganger. Det skyldes ofte at bøkene er registrert på flere måter. Selv om bibliotekene skal registrere bøkene etter samme regler, blir det i praksis noen forskjeller. Det kan skyldes feil som blir gjort når boka blir registrert eller det kan skyldes at den samme boka er utgitt mange ganger i mange utgaver. Et eksempel på det siste er «Sult» av Knut Hamsun. VI jobber hele tiden med å rette opp i disse feilene, men det vil ta litt tid.