Handbok i historielagsarbeid


redigert av Ivar G. Braaten, Birger Lindanger, Egil Nysæter ; billedredaktør Ragnar H. Albertsen
Bok Nynorsk 1999 Ivar G. [red.] Braaten,· Håndbøker

Oppdaterer

om denne boka:

Med rundt 400 medlemslag og 70.000 enkeltmedlemer er Landslaget for lokalhistorie den største kulturvernorganisasjon i landet. Denne handboka, med ei rekkje røynde historielagsfolk som forfattarar, er først og fremst tenkt å vera til praktisk hjelp for alle som deltar i historielagsarbeid. Men også mange andre kulturverninteresserte vil finna nyttig stoff i boka som mellom anna tar for seg følgjande tema.

- Kvifor er lokalhistorie viktig?
- Korleis står det til med lokalhistoriearbeidet i andre land?
- Korleis er historielagsrørsla organisert i Noreg?
- Korleis dra i gang nye lag, og korleis skapa nytt liv i døyande lag?
- Ulike typar historielag.
- Samarbeid laga i mellom?
- Praktiske råd om å driva historielag: kontingent, styresamansetjing, oppgåvene som ligg til dei ulike verva, ulike nemnder, å skriva årsmelding, arrangera lags- og årsmøte.
- Praktiske råd om ulike aktivitetar: turar, kursverksemd, innsamling av tradisjonsstoff og gjenstandar, foto og skriftleg materiale, utgjeving av bøker og skrifter, utstillingar og sogespel.
- Korleis tena og bruka pengar?
- Korleis driva informasjon? Korleis bruka datateknologien?
- Omfattande adresselister, litteraturlister og register. Rikt illustrert.

Boka er redigert av Ivar G. Braaten, Birger Lindanger og Egil Nysæter. Dei har alle vore aktivt med i historielagsarbeid både lokalt og i styret for Landslaget for lokalhistorie. I tillegg har dei produsert ei rekkje lokalhistoriske artiklar og bøker. Braaten er styrar ved Aalesunds museum, Lindanger er lokalhistorikar av yrke i Rogaland og Nysæter er fylkesarkivar i Hordaland. Biletredaktør Ragnar H. Albertsen har lang røynsle som fotograf og frå fotovernarbeid både i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Han er no leiar for FylkesFOTOarkivet i Møre og Romsdal som er tilknytta Aalesunds museum.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Braaten, Ivar G. (redaktør)
Utgitt
Trondheim : Landslaget for lokalhistorie , 1999
Omfang
240 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
lo v 907.2 . - 307 . - 907 . - 908:061.23 . - 929.1 . - 948.1 . - 948.100202 . - 948.1006 . - 906 . - 907.2 . - 948.106
ISBN
82-995205-0-9 : Nkr 335.00

Bibliotek som har denne