Demokrati og diktatur


Carl Henrik Knutsen
Bok Bokmål 2021

Oppdaterer

Demokrati - hva er det? Hvordan måler man graden av demokrati og hva er det som gjør at demokratier står sterkt i noen land, imens autokratiske styresett omfavnes i andre? Carl Henrik Knutsen forsker på demokrati, og er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. I denne boken gir han leseren en gjennomgang av kjennetegnene ved demokratier, hvordan det står i forhold til autoritære styreformer som diktatur og hvilke metodiske verktøy som kan anvendes for å måle ulike politiske styresett. Knutsen viser hvordan demokratiet oppigjennom historien har fått stor tilslutning og møtt klare motkrefter. Boken belyser dagens situasjon, hvor en rekke større nasjoner rundt om i verden viser en klar dreining bort fra demokratiske styringsformer, og undersøker om man er på vei inn i en ny epoke med autokratiske styreformer. Omtalen er utarbeidet av BS.
Originaltittel
Medvirkende
Opplysninger
Hva er egentlig et demokrati, og hvordan kan vi måle det? Hvilke forhold gjør et demokrati robust, og hva kan føre et land i mer autoritær retning? Og har demokrati noe å si for økonomisk utvikling, ulikhet eller utdanningspolitikk?Denne boken gir en bred innføring i hva et demokrati er, hvordan et demokratisk styresett skiller seg fra et diktatur, og hvordan vi går frem for å måle forskjellige politiske regimer. Den gjør rede for årsaker til demokratisering og demokratisk stabilitet, og hvilke økonomiske og andre effekter demokrati kan ha. Slik vil den være et kjærkomment og viktig tilskudd til pensumlitteraturen for studenter i statsvitenskap og andre samfunnsvitenskapelige fag. Boken er også et forskningsbasert bidrag til den bredere samfunnsdebatten om demokratiet og dets årsaker og effekter.Boken gir en god oversikt over sentrale forskningstema og metodiske utfordringer i den internasjonale demokratiforskningen. Ett trekk ved den politiske utviklingen i verden gjennom historien er at demokratisering ser ut til å gå i bølger og motbølger. Med de senere års utvikling i store land som Brasil, India, Tyrkia og USA, har mange stilt spørsmålet om vi nå er inne i en global autokratiseringsbølge. Ved hjelp av solide metodiske verktøy og nye datasett som Varieties of Democracy, kan man undersøke slike endringer på en mer systematisk måte enn tidligere.
Emner
Dewey
ISBN
9788245032628 : Nkr 449.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Demokrati og diktatur
Carl Henrik Knutsen

Tale på CD · Bokmål · 2021

Tilhører NLB
Vis hos NLB