1000 års tro : Skolefjernsyn: vår 2019Bok Dansk 2019

Utgitt
[Volda] : AV-senteret AS , 2019
Omfang
2 DVD (6 program á 29 min.)
Opplysninger
Dansk dokumentarserie. Kristendommens dramatiske historie i Danmark handler om maktkamp, folkeopprør og spirende demokrati. . - 1. Danenes store religionsskifte. Lyktes egentlig Harald Blåtann i å kristne danene da han reiste Jellingsteinen i 965? Og hvorfor finner man en Jesus-figur i danskenes pass? . - 2. Med tro skal landet bygges. Hvordan ble den katolske kirke til en dominerende makt sammen med kongen i middelalderen? Og hvorfor er det danske flagget prydet med et kors? . - 3. Kongens kamp mot kirken. Under reformasjonen tar kong Christian III makten fra den katolske kirke og forandrer danskenes tro for all framtid. . - 4. Troen skal styrke riket. Kong Christian VI innfører konfirmasjonen i Danmark i 1736. Hvofor gjør han det? Og hva betyr det for dansker flest? . - 5. Friheten til å tro. I 1814 blir det bestemt at alle dansker skal gå i folkeskole. Hvilken betydning får det? Og i 1849 får landet sin grunnlov, og med den innføres det religionsfrihet i Danmark. . - 6. Kvinnekamp i kirken. Politikeren og likestillingspioneren Bodil Koch bante vei for kvinnelige prester i 1948. Hvordan er danskenes forhold til religion og folkekirke i dag?
Emner

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater