Skogn historie : Midt-Skogn. IXa.


Redaktør: Ivar Berre
Bok Bokmål 2001

Oppdaterer

Baksidetekst
Skogn har ei historie som strekker seg tilbake til steinalderen. Bygda har vært et viktig sentrum gjennom tidene, og i denne boka ser vi nærmere på de store trekkene ved bygdas historie. Her er artikler om fornminner i bygd og fjell, gardsnamnas opprinnelse og betydning, kirkens og kirkebyggenes historie. Opprettelsen og utviklingen av fattigvesen, skolevesen, kommune og bygd fram til i dag, er også viet stor plass. En tredel av boka beretter historien om Norske Skog, ført i pennen av personer som har vært viktige støttespillere i fabrikkens liv fra første dag. Boka prydes også av et rikholdig historisk bildemateriale.
Medvirkende
Berre, Ivar (redaktør)
Utgitt
Skogn : Nemnda for Skogn historie , 2001
Omfang
296 s. : ill., kart., tegn.
Opplysninger
Nemda for Skogn Historie, Midt-Skogn: Johannes Vongraven, leder, John-Harald Gaarder Aune, Oddrun Kjønstad, Gunnveig Slapgard Lein, Paul Lein, Inger Sandberg, Jostein Trøite
Emner
Norske Skog
Norske Skog AS
Historie
Skogn (Levanger)
Bygdehistorie
Nord-Trøndelag fylke
Bygdebøker
Levanger
Treforedlingsindustri
Levanger(Midt-Skogn) - Skogn
Nord-Trøndelag
Skogn(Midt-Skogn)
Gårdsnavn - Skogn
Aas, Ivar, lærer og kommunekasserer
Alstadhaug faste skole
Alstadhaug kirke
Arentz, Hans Severin, prest i Skogn 1827-1853
Bamberg arbeidskirke
Bech, Fredrik Julius, prest i Skogn 1803 - 1804
Bergenget skole
Ekne kirke
Finne skole
Forra
Forramyrene
Framhaldskolen i Skogn
Gevik kirke
Heide, Andreas, prest i Skogn 1804 - 1814
Hofstad, Arnfinn
Hojem skole
Holsand i Skogn
Holåsen
Johnsen, Theodor Martin, lærer og kirkesanger
Levanger kirke ca.1865
Levanger og Skogns Sparebank
Lindseth, Rolv
Lysaker skole
Midelfart, Hans Christian, prest i Skogn 1815 - 1823
Munkeby kloster
Okkenhaug kirke
Omgangsskoler
Reehaug Samfunnshus
Reinås, Jan
Restad kirke
Samer
Selskapet for Skogns Vel ca. 1809 - 1837
Skjerve skole
Skogn Almuebibliotek
Skogn Skolekommisjon 1797 - 1837
Skogn Tarvelighetsforening
Skogn fattigkommisjon 1782 - 1837
Skogn kommune 1838 - 1961
Skogn telefonsamlag
Skolelova av 1860
Skolelova av 1936
Skolelova av 1959
Skoleplan for Skogn prestegjeld 1807
Småland i Skogn
St. Margarethas kirke på Veie
St. Michaels kirke på Svendgård
Seterdrift
Valøya i Skogn
Dewey
ISBN
82-990203-0-1
Hylleplass
q 948.4213 Skogn/9 A

Bibliotek som har denne