Lokalhistoriske årbøker : redaksjon, typografi, økonomi


utgitt av Norsk lokalhistorisk institutt i samarbeid med Norsk kulturråd
Bok Bokmål 1972

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo , 1972
Omfang
87 s. : ill.
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Alf Mostues samling
Bilde av kannske Store Rasmus gard i Myklebust og brev til Sandøy kommune frå Uni Bergen om forespørsel på bildet er Store Rasmus gard i Myklebust Men ifølge retursvar hersker der tivl om det er hans gard i Myklebust, Der er og papirer om folk i Myklebust
Bilde av kannske Store Rasmus gard i Myklebust og brev til Sandøy kommune frå Uni Bergen om forespørsel på bildet er Store Rasmus gard i Myklebust Men ifølge retursvar hersker der tivl om det er hans gard i Myklebust, Der er og papirer om folk i Myklebust er tilfredse med å komme ind under Sandøy kommune istedet for Haram kommune,
Bokbransjen(bokhandel og forlagsverksemd)
Bokproduksjon
Bøker tilhøyrende læselaget Fram, Deltakerliste til måte om Lokalhistorisk artikkelbase i Molde 2005,
Dikt til Skatt omkring oppgjørelsen i januar (Marerittagtigt dikt - Skattesut), Dikt til Harøy av Inga Steinshamn - Harøy mi Harøy, Korrespondanse mellom Bjørn Austigard Romsdalsmuseet Molde og ei harøymann - Anton Mhyre - omkring personar frå Harøys opp
Dikt til Skatt omkring oppgjørelsen i januar (Marerittagtigt dikt - Skattesut), Dikt til Harøy av Inga Steinshamn - Harøy mi Harøy, Korrespondanse mellom Bjørn Austigard Romsdalsmuseet Molde og ei harøymann - Anton Mhyre - omkring personar frå Harøys opphold i Amerka omkring århundreskiftet - 1890 - 1910 ca: Navnene er: Martin Vasstein var i Alaske og Vancouver, Nils Øiehaug var i Minnesota (Duluth), Ole A.S. Røsok var i Potlach Idaho, Andreas E. Harnes var i Spokane og Rasmus A.E. Harnes var i Spokane, Anton Mhyre var i Two Harbour Minnesota, Peder G. Steinshamn var i Minnesota og Dakota, Lars Gangstad var i Milwauke, Nils O. Harnes var i Milwauke, Toralf L. Harnes var i ?, Nils Andreas Steinshamn var i ?, Nils Andreas Steinshamn var i ?, Nils Kristain N. Brunvoll var i Seattle, Johan J. Brunvoll var i Seattle, Olav Nikolai Huse var i New York, Elias P. Steinshamn var i ? - Husk der er folk som var i Amrika av to omgange,
Førstereisgutten - minner fra sjøen
Giftmordersken i Halden
Historie - Forsking
Historieskriving
Lobotomi i Norge
Noko om losar på Romsdalskysten av Elias E. Marøy - Her er der masser av navne på losane gjennom tidene frå Ona, Husøy, Orten, Finnøy, Harøy, Sandøy, Solbakken i Steinshamn - Skøde solgt av Paul I Huse til Harald Olsen om eit grunnstykke i Steinshamn og k
Noko om losar på Romsdalskysten av Elias E. Marøy - Her er der masser av navne på losane gjennom tidene frå Ona, Husøy, Orten, Finnøy, Harøy, Sandøy, Solbakken i Steinshamn - Skøde solgt av Paul I Huse til Harald Olsen om eit grunnstykke i Steinshamn og kjøpesummen er 500 kroner (1920) Samt et skøde frå 1879 i samme mappe!
Om reisinga av Store-Rasmussteinen på Myklebust 1945, Harnes og Huse kvinneforening 125 år - programm, Papirer om boka Gards og ættesoge for Sandøy kommune - Arbeidsrapport 2005, Avisartikkel om biblioteksjef i Sandøy kommune - Anne Huse og hendes lokalsa
Om reisinga av Store-Rasmussteinen på Myklebust 1945, Harnes og Huse kvinneforening 125 år - programm, Papirer om boka Gards og ættesoge for Sandøy kommune - Arbeidsrapport 2005, Avisartikkel om biblioteksjef i Sandøy kommune - Anne Huse og hendes lokalsamling av artikler om kommunen, Lokalhistorisk kursusliste hvor Jorunn Skjelten er med, Peder Mathias Harnes til minne, Klagesak namnet Måsvikremma, Klagesak på Øynamn i Sandøy kommune, Venstre, Intervju med Gjertrud Slåtten av Jorunn Skjelten, Venstrepartiet og flagheising under svensketida, En oase i torv-ørkenen på Harøya - Nils Øiehaug sit heim på Nordheim, Stranding ved Uksnøya - stryskuta og her er listen over dem som dømtes for Albions last som de tok med i land, Strysaka, Noko om losar på Romsdalskysten av Elias E. Marøy, Paulus Opstads lille Fiske - med hefte med lokale fiskeplasser, Tonebladet med 1979 bilde av skulekorpset, Harøy mi Harøy av Per Andreas Huse, Øya vår av Elias Marøy, Lysglimt på Harøy 70 år, Sildebrev til Bustikka på Harøy, Veggbygging på Harøy 1869 - 1889, Papirer for Solbakken Steinshamn, Sang til Sandøy Heradshelselags 40 års fest 1970, Kyrkjebladet og Sandøy kommune - Havet tok, Geografisk skildring av hersedømet Sandøy, Litt om Harøy Husmorlag, Verts-huset ved Huse-sjøen, Kulturhistorie for Brunvoll, Morsund og Marøy, Inga Steinshamns korrespondanse med Jon Huse omkring utvandring til Amerika, 13. august 1905 om Attersyn frå Harøy frå eldre tider - 150 årsjubileum, Lokalhistorisk studium, 17. mai 1950 Prolog av Lisa Morsund,
Peder Mattias Harnes skriver i 1959 17 sider om stort og smått foregået på Harøy imens han passer å fylle sekka med mjøl på Kvalstasjonen i Steinshamn, Lisa Morsun si prolog frå 17. mai 1950 hyller i tre sider Norge, Sesongvise frå 1955 av Steinskrift Eli
Peder Mattias Harnes skriver i 1959 17 sider om stort og smått foregået på Harøy imens han passer å fylle sekka med mjøl på Kvalstasjonen i Steinshamn, Lisa Morsun si prolog frå 17. mai 1950 hyller i tre sider Norge, Sesongvise frå 1955 av Steinskrift Elias med beskrivelse av mennesker på Harøy, Slekten til Ole halvorsen Harnes frå 1566 om Myra-slekten og Myragarden som har eksistert frå 1500-talet, OLUKKA med kyrkjeferda 1894 - kyrkjebåtulykka og en katastrofe for lokalsamfunnet Harøy, Varslet skete med Skriket i Tangefjorden,
Sandøy kommune - Endring av skrivemåte . stadnamn og Statens kartverk Sjøkart 32, Klagesak namnet Måsvikremma - 1995, Sandøy kommune - Melding om namnevedtak i Sandøy kommune - Hyseskjæret og leghaugan og Leikua 1 og Store Leikua, Melteskjæret og Nordre F
Sandøy kommune - Endring av skrivemåte . stadnamn og Statens kartverk Sjøkart 32, Klagesak namnet Måsvikremma - 1995, Sandøy kommune - Melding om namnevedtak i Sandøy kommune - Hyseskjæret og leghaugan og Leikua 1 og Store Leikua, Melteskjæret og Nordre Fallet og Litle Oksen og Ragnhildholmane 2001, Sandøy kommune - Klage namnevedtak kartblad Ona 1220 V frå 1993 og klage på Bustadfelt og Måsvikremma og Morsund og der er Liste med namn på øynamna i kommunen Sandøy,
Sesongvise 1955 av Elias Steinskaft, Prolog 17. mai 1950 og 1955, Gunnar P. Steinshamn kjem bort på sjøen av Nils K. Finnøy 1969, Gunnar P. Steinshamn - Farsslekte vår, Kyrkjeferda 1894, Skriket i Tangefjorden som varslet ulykken to måneder seinare, Gamma
Sesongvise 1955 av Elias Steinskaft, Prolog 17. mai 1950 og 1955, Gunnar P. Steinshamn kjem bort på sjøen av Nils K. Finnøy 1969, Gunnar P. Steinshamn - Farsslekte vår, Kyrkjeferda 1894, Skriket i Tangefjorden som varslet ulykken to måneder seinare, Gammal bokrekning frå Mons Litlere Kristiania, Hefte - Myklebust gjentelag - Kassabok, Myklebust fiskarlag - referatprotokoll 1937 - 1987 og Protokoll 1987 - 1995, Medlemsoversikt og Regnskapsbok, Fogderigrensen mellom Sunnmøre og Romsdal og Store - Rasmus gard på Myklebust, Kart med Fogderigrense ved Røsok, Da Myklebust skulle legges inn i Sandøy kommune, Håkon Falk og Ragnvald Myklebust taler med avisa om Myklebust som nå skal inn under Sandøy kommune istedet for Haram Kommune,
Sildefiske
Sjøsamiske tradisjoner før og nå
Titania
Typografi - For lokalhistorikarar
Vennesla
Video
Østfold - tidsskrifter
History
Lokalhistorie
Norway
Rural areas
Utgivelse
lokalhistoriske årbøker
publisering
veiledninger
Bilder
Boktrykking
Fotografier
Opphavsrett
Personvern
Årbøker - Fagleg forfattarskap
Norge - Historie - Forskning
lokalhistorie årbøker metoder historie forfatterskap
Geografisk emneord
Dewey
948.1 . - 050 . - 070.5 . - 686.2 . - 791.4 . - 808.06 . - 808.066 . - 907.02 . - 908 . - 948.10072 . - 948.23(05) . - 948.34 . - 907.2
ISBN
8290176015

Bibliotek som har denne