Vi kalte dem tyskertøser


Terje Andreas Pedersen
Bok Bokmål 2012
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Scandinavian Academic Press , cop. 2012
Omfang
189 s. : ill.
Opplysninger
Har bibliografi, innholdsfortegnelse, noter. - Historiker Terje Andreas Pedersen gir i denne boka innblikk i tyskerjentenes skjebner, og baserer seg på et rikt kildemateriale. Han tar for seg tiden under og etter okkupasjonen, og gir svar på hvem disse jentene var, hva som lå til grunn for de valgene de gjorde og hvordan de ble behandlet av myndighetene og av befolkningen for øvrig. Pedersen belyser sider ved tyskerjentenes historie som er ukjente for de fleste av oss. Boken er inndelt i småkapitler, formulert som spørsmål og svar.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-304-0086-9(ib.) : Nkr 339.00

Bibliotek som har denne