Jacob Aall : i sin tid


Arild Stubhaug
Bok Bokmål 2014 · Biografi

Oppdaterer

Jacob Aall (1773- 1844) var uten tvil en av de mest markante samfunnsaktørene i Norge i første halvdel av 1800-tallet - som industrimann, politiker, debattant og forfatter. I 1814 møtte han som representant for Nedenes amt på Riksforsamlingen på Eidsvoll, der han var en av unionspartiets fremste talsmenn, og han var en viktig person i utarbeidelsen av Grunnloven. Som stortingsrepresentant var han en konsekvent forkjemper for handels- og næringsfrihet. Samtidig hadde Aall et rikt og mangesidig forfatterskap. Arild Stubhaugs bok er et viktig bidrag til fremstillingen av norsk historie og samfunnsforholdene på 1800-tallet, og er en biografi som er eidsvoldsmannen, humanisten og samfunnsbyggeren Jacob Aall verdig.
Utgitt
Oslo : Aschehoug , 2014
Omfang
583 s. : ill.
Emner
Aall, Jacob , 1773-1844 : (NO-TrBIB)90223268
Nes verk ( :) Tvedestrand
Næs jernverk
1721-1814
Grunnlovsjubileet 2014
Næringslivsledere
Betraktede Danmark som sit andre fedreland, Grunnlovsforsamlingen, Statsøkonom, Talsmann for Unionspartiet, Representant på Stortinget for Nedenæs amt 1815 - 1817,
Eidsvollsmennene
Forfattere
Grunnloven 1814, Eidsvollmøtet
Historie, 1814-1905
Industri
Industrimann, Politiker, Debattant og forfatter i første halvdel av 1800-tallet, Næs Jernverk,
Latinskolen i Nyborg i Danmark, Student i København og her møter han Lovise, Teologi i København, 1799 gifter han seg med Lovise og flytter til Nes og tar over Jernverket, Bergverkutdannet i Tyskland. Hans forfatterskap er på over 4000 boksider,
Norge-Historie 1800-
Norge-Historie 1814-1905
Norge-Historie-1720-1814
Norge-Historie-1814
Norge-Historie-1814-1884
Næringslivsfolk
Politikere
norge(historie ) - 1814-1905 - DDK5
1700-tallet
1800-tallet
Eidsvollsmenn
Historie
Norge
Riksforsamlingen på Eidsvoll : (NO-TrBIB)HUME04170
Riksforsamlingen på Eidsvoll (1814)
Riksforsamlingen på Eidsvoll : (NO-TrBIB)HUME04170
Union
biografier
historie
jernverk
1700-talet
1800-talet
1814-1905
Forfattarar
Menn - Biografier
Norge-Histoire 1814-1905
Politikarar - Biografiar
Norge 1814-1905
norge historie eidsvollsmennene 1800-tallet nes verk næs jernverk jernverkseier handelsborgerskap danmark-norge politikk politikere 1814 eidsvoll norsk selvstendighetskamp svensk-norsk union historiker biografi industrimann forfatter
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
9788203294440 : Nkr 499.00

Bibliotek som har denne