Referansehåndboken : en veiledning i kildebruk og henvisning til kilder


Inger Cathrine Spangen
Bok Bokmål 2007 · Prosjektoppgave

Oppdaterer

om denne boka:
Å referere riktig og angi hvor man har kunnskap fra, er en grunnleggende akademisk dygd. Uten å vite hvordan man gjør dette, vil man stryke som student og falle gjennom som forsker.

Denne boka gir deg all nødvendig kunnskap om de mest sentrale aspekter ved referering og litteraturlisteskriving. Den gir en lettlest og informativ veiledning til hvordan du best skal produsere en tekst som det er mulig for andre å ta stilling til.

Fra innholdet:
* Om den faglige fremstillingen
* Siteringsteknikk
* Henvisningsteknikk
* Hvordan skrive en god litteraturliste

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Oslo : Spartacus , cop. 2007
Omfang
111 s.
Passer for
Emner
Authorship
Publishing.
Writing.
Bibliografi
Bibliografi - Faglig forfatterskap
Bibliotekvitenskap
Citations
Harvardsystemet
Henvisninger
Henvisningsteknikker
Håndbok
Håndbøker
Kilde
Kildehenvisning
Kildehenvisninger
Litteraturliste
Litteraturlister
Oppgaver
Oppgaveskriving
Referanse
Referansearbeid
References
Research results
Siteringsteknikker
Språkbruk
litteraturlister sitering kildehenvisninger henvisningsteknikk faglig forfatterskap referanseteknikk oppgaveskriving referanser kjeldetilvisingar tilvisingsteknikk siteringsteknikk kilder henvisninger metoder bibliografisk standard plagiat kjelder skriveregler kildebruk faglig-forfatterskap litteraturhenvisninger
litteraturlister sitering kildehenvisninger henvisningsteknikk faglig forfatterskap referanseteknikk oppgaveskriving referanser kjeldetilvisingar tilvisingsteknikk siteringsteknikk kilder henvisninger metoder referanser bibliografisk standard
litterær komposisjon - bestemte typer litteratur
Faglig forfatterskap
Kilder (Opphav) : (NO-TrBIB)HUME04100
Kilder
Sitatbruk
Siteringsteknikk
Skriving
Vitenskapelig forfatterskap
Bibliografier
Bibliografisk metode
Fagleg forfattarskap
Fagleg forfatterskap
Faglig skriving
Forfatterskap, Faglig - Bibliografisk metode - (Kildehenvisningsteknikk)
Katalogisering
Kildebruk
Metodebok
Referanseteknikk
Kildehenvisningsteknikk
Oppgaveskrivning
Referanser
Faglig forfatterskap((NO-TrBIB)HUME06462)
Faglig forfatterskap((NO-TrBIB)khib01166)
Kildebruk((NO-TrBIB)REAL014058)
Sitatbruk((NO-TrBIB)HUME06465)
Skriving((NO-TrBIB)HUME07927)
Vitenskapelig forfatterskap((NO-TrBIB)REAL013512)
Sjanger
Dewey
808.066 . - 010 . - 001.8 . - 001.81 . - 025.4028 . - 808 . - 808.06 . - REF 001.814 SPA
ISBN
978-82-430-0351-4 : Nkr 149.00

Bibliotek som har denne