Kongsvinger : en historisk oversikt 1682 - 1854 - 1929


Solør-Odal historielag
Bok Bokmål 1929 Olaf Brynn

Oppdaterer

Les boka på nett
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Kongsvinger : (F. Aug. Hess) , 1929
Omfang
308 s. : ill
Utgave
2. utg.
Opplysninger
1. utg. Kongsvinger : Hedemarkens amtstidende, 1929 . - Over tittelen: Solør-Odal historielag . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Bakke, Maren Dorthea Wilhelmsdatter , 1794-1878
Balchen, Peter Fredik S. , 1818-1889
Bekeng, Sigv.
Berg, Olaus , 1822-
Dannevig, familien
Eng, Christian , 1851-
Gram, Daniel Ludvig
Grundseth, Bernt , 1832-1894
Gundersen, Andreas , 1823
Gysler, I.
Hansen, Hans
Hansen, M. , 1851-1905
Hauge, A.H. , 1855-1919
Herdahl, Elias Pedersen , 1836-1896
Herdahl, Ole Pedersen , 1831-1882
Herdahl, Otto , 1878-1924
Herdal, Arne
Hess, familien
Hexum, familien
Holthe, Oscar
Howbrender, Severin Christian
Hygen, Jacob Neuman , 1811-1902
Johansen, A.
Johansen, Hakon , 1862-1918
Knudsen, Hans , 1840-1901
Koht, familien
Lie, Jonas , forf. , 1833-1908
Lundquist, Eva , 1825-1912
Nylænder, O. , 1854-1927
Nøkleby, Harald , 1878-1953
Olsen, Anders , 1833-1912
Olsen, Elisabeth , 1849-1925
Olsen, Th. , 1849-1912
Prytz, Jens Eliassen , 1850-1917
Qvam, Aug.
Rynning, Sigvard Irgens , 1809-1871
Schulerud, Fredrik Bastian , 1804-1882
Schüssler, Johan Heinrich Günther , 1835-
Todsen, Paul , 1802-1855
Tommelstad, Ole J. , 1778-1864
Vinje, Aasmund Olavsson , forf. , 1818-1870
Walby, familien
Westby, O. , 1874-
A.T. Mellands garveri og lærhandel
A/S Kongsvinger Maskinfabrik
A/S Kongsvinger Vognfabrik
A/S Kongsvinger øl- & vinsamlag
A/S Kongsvinger-Solør Telefonforening
Badeparken - Kongsvinger
Brødrene Lundgrenns vognfabrikk og salmakerverksted
Byparken - Kongsvinger
E. Olsens Hotel - Kongsvinger
F.Aug. Hess (bog- & papirhandel, akcidenstrykkeri, bogbinderi)
Fru Grundseths hotel - Kongsvinger
Fru Lundquists hotel - Kongsvinger
Glommendalens Gymnasium
Glommendalens Kjøbmandsforening
Hedemarkens Amtstidende
Holm & Iversen
Indlandsposten
Jomfru Bakkes privatskole
Kongsvinger Arbeiderblad
Kongsvinger Arbeidersamfund
Kongsvinger Badehotel
Kongsvinger Brændevinssamlag
Kongsvinger Haandværkerforening
Kongsvinger Handelsstandsforening
Kongsvinger Hotel
Kongsvinger Idrætsforening
Kongsvinger Kaffebrenneri
Kongsvinger Lær- og Skofabrik
Kongsvinger Pelsdyrfarm
Kongsvinger Privatskole for Drenge
Kongsvinger Sæbefabrik
Kongsvinger Tændstikfabrik
Kongsvinger Uldspinderi & Væveri
Kongsvinger Velocipedfabrik
Kongsvinger apotek
Kongsvinger bru
Kongsvinger festning
Kongsvinger folkebibliotek
Kongsvinger kommunale elektrisitetsverk
Kongsvinger kommunale høyere almenskole (KKHA)
Kongsvinger marked
Kongsvinger meieri
Kongsvinger mekaniske verksted
Kongsvinger og Omegns Arbeiderakademiforening
Kongsvinger og Omegns Husflidsforening
Kongsvinger og Omegns Skiløberforening
Kongsvinger og Vinger Binæringforening
Kongsvinger og Vinger husflidsskole
Kongsvinger og omegns barnehjem
Kongsvinger og omegns dyrebeskyttelsesforening
Kongsvinger postkontor
Kongsvinger sanitetsforening
Kongsvinger tekniske aftenskole
Kongsvinger tollkammer
Kongsvinger underordnede handelsstands forening
Kongsvinger ungdomslag
Kongsvingerbanen
Lundgrenn diligensefart
Røde kors - Kongsvinger
Schøyen & Lilleseth
Selskabet for Kongsvinger Bys Vel
Solør skyttersamlag
Solør, Vinger og Odalens havebruksforening
Solørbanen
Sunde Motor Co A/S
Symra
Victoria Hotell - Kongsvinger
Vinger Sylte- og Safteri
Vinger kirke
Vinger mølle - Kongsvinger
Vinger sparebank
Vingersmarken
Alkoholpolitikk - Kongsvinger
Avholdssaken
Banker - Kongsvinger
Barnehjem
Bibliotek - Kongsvinger
Boliger - Kongsvinger
Brannvesen - Kongsvinger
Bygdehistorie
Byplanlegging - Kongsvinger
Dampskip - Elvetransport - Glomma
Elektrisitetsforsyning - Kongsvinger
Fengselsvesen - Kongsvinger
Foreninger - Kongsvinger
Handel - Kongsvinger
Hedmark - Historie
Hedmark(historie)
Helsevesen - Kongsvinger
Hotell- og pensjonat - Kongsvinger
Husflid - Kongsvinger
Håndverk - Kongsvinger
Idrett og sport - Kongsvinger
Industri - Kongsvinger
Jernbaner - Kongsvinger
Kirken - Kongsvinger
Kommunalforvaltning - Kongsvinger
Kongsvinger(historie)
Kongsvinger-Historie
Kulturhistorie
Leger
Lokalsamlingen
Misjonsforeninger - Kongsvinger
Musikk - Kongsvinger
Norge - Kulturhistorie
Næringsliv - Kongsvinger
Parker
Politi - Kongsvinger
Politikk - Kongsvinger
Postvesen - Kongsvinger
Presse - Kongsvinger
Prester - Kongsvinger
Skolen - Kongsvinger
Skytterlag
Sosiale forhold - Kongsvinger
Tannleger
Telefonsentraler - Kongsvinger
Tollvesen - Kongsvinger
Torghandel - Kongsvinger
Transport - Kongsvinger
Vannforsyning - Kongsvinger
Veterinærer
Byer
Bygdebøker
Kongsvinger
Lokalhistorie
Tidlig nytid
Historie
kongsvinger hedmark
Geografisk emneord
Dewey
948.27 . - 914.824 . - 948.1 . - 948.114 . - 948.24 . - 948.249 . - 948.2421
ISBN
8299348919

Bibliotek som har denne