Heim og slekt - Bygdebok for Meråker : bind 3


Bjørn R. Krogstad
Bok Bokmål 1991

Oppdaterer

Medvirkende
Aspaas, Asbjørn (medarbeider)
Størseth, Georg (fotogr.)
Utgitt
Meråker : Utgitt av Meråker kommune , 1991
Omfang
520 s. : ill., mest kol.
Opplysninger
Bilder i boka: Ole Bjørnås, slaggklump s 13. Minnestein fra 1676 s 15. Amerikafarere i Anne og Jonas Nessan™s gullbryllup i 1914 s 17. Skaftholøks fra yngre steinalder s 28. Altertavle s 29. Petter Kirkeby, Gjertrud Kirkeby, Paul Kirkeby ca 1910-1914 s 32. Steinar Hoff 1984 s 33. Gard Sigurd Krogstad 1985 s 210. Arne Espelund 1989 s 211. Spydspiss funnet på Nustadvaldet i 1953 s 270. John I. Meraker ca 1892/93 s 272. Køllehode med skaftfure i stein s 273.
Emner
Gårdshistorie
Meråker
Meråker-Historie
Nord-Trøndelag - historie
Bygdebøker
Historie
Nord-Trøndelag fylke
Angell-familien
Befolkning
Befolkningsutvikling
Bosetting
Bumerker
Eiendomsforhold
Emigrasjon
Fangstgrop
Folkeauke/Folkeøkning
Folkevandring
Fundaunmesteren
Funna
Funtaune
Funtaunmesteren
Gardsvald/Gårdsvald
Gjenrydding og husmannstid
Gruvedrift
Hans R. Astrup
Hemming og Sara
Husmannstid
Høgmiddelalder
Jern- og middelalder
Jernbane
John Fundtaune
Karl Nustad
Kjørkeby
Koirom
Kopperdrift/Kobberdrift
Krig
Krokstadgrenda/Krogstadgrenda
Lars Bastiansen Stabel
Melcior Rosenvinge
Meraker Brug/Meråker Bruk
Meraker-allmenningen
Meraker-godset
Meråker-navnet
Midtbygda
Mikkal Meraker
Nedgangstid
Nyrydding
Plassnavn
Selbo Kobberværk
Snusgrenda
Svartedauen
Topografi
Gudå
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-991559-2-4(ib.)

Bibliotek som har denne