Nord-Trøndelag historielag : årbok for 1983Bok Bokmål 1983

Oppdaterer

Medvirkende
Skevik, Olav (redaktør)
Utgitt
Steinkj. , 1983
Omfang
ill.
Opplysninger
Arne Espelund : Om jernvinna i Levangerfjellene. S.121 . - Fritjof Fredriksson : Åge Berg jordbruksapostel i Væstjæmtland. S.126 . - Inger Johanne Mølnvik : Vegen fram til Snåsa Bygdamuseum. S.133 . - Innhold : Håkon Okkenhaug : Ære det evige forår i livet (dikt). S.4 . - Kalle Sognnes : Nye helleristningsfunn i Lånke. S.105 . - Kristian Pettersen : Ei merkeleg gravkiste fra Åsvoll i Snåsa. S.114 . - Nils Hallan : Gardsnamnet Gristad på Frosta. S.73 . - Oddmund Farbregd : Steinringar og tidleg jervinne i Navlusmarka på Snåsa. S.79 . - Olav Skevik : Landslaget for lokalhistorie. S.148 . - Ragnhild Sæther : Vassbrya og hesten. S.130 . - Rolf Andersen : Storindustri i et primærnæringssamfunn. Jordbruksogkulturlandskapsendringer i Skogn 1955-1981. S.26 . - Sigvart Tøsse : Sabotasjen mot jernbanen i Nord-Trøndelag under 2. verdenskrig. S.5 . - Tora Korsvold : Gardkona i Verdal i mellomkrigstida. S.52
Emner
Berg, Åge
Gaundal, Jeppe
Granhus, Anton
Grong, Elias Ivarson
Gulstad kopperverk
Haave, Ingeborg I , 1865
Hægstad, Marius
Klingmoen, Kristian
Klæth, Sivert Arentsen
Landslaget for lokalhistorie
Mokk kopperverk
Nordenfjeldske treforedling
Parelius, slekten
Quam, Fredrikke Marie
Rambovski, Vasili
Refsaas, Jørgen , 1855
Snåsa bygdemuseum
Solli, Anders
Tømmeraas, Ole
Tønne, A. O.
Gløshaug kirke
Kvam kirke
Mære kirke(Mære kyrkje)
Mære, gården
Sakshaug gamle kirke
Barkebrød
Biografier
Bjørner
Borger
Bosetningshistorie
Bumerker
Bønder
Dikt
Drestad
Fattigdom
Feiere
Folkedrakter
Folkedrakter fra Nord-Trøndelag
Forbrytelser
Foreninger
Forlis
Graver
Gårder
Harran
Helleristninger
Hestekjøring
Hester
Historie
Historie 1939-1945
Jernbaner
Jernvinner
Jordras i Snåsa
Kirker
Krigen 1939-1945
Kvitormen
Laksefiske
Landbruk
Leirskred
Levanger-Historie
Lierne-Historie
Lokalhistorie
Lokalhistorie Nord-Trøndelag
Manntall
Minnedager
Museer
Mære
Namsos-Historie
Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag-Historie
Norge-Historie 1939-1945
Nøkken
Olsokspelet
Otterøy
Qvam, Fredrikke Marie
Sabotasje
Sagn
Skogn
Skoler
Slekter
Slottet (Gjevran)
Snåsa-Historie
Spelemenner
Treforedlingsindustri
Tresking
Tunnsjø
Tunnsjøguden
Ulver
Ulykker
Uår
Valg
Vektere
Verdalsraset
Årbok
Årbøker - Norge
Beitstad
Bygdeborger
Flytting
Fortidsminner
Garnesmordet
Gruvedrift
Gruver
Husflid
Imsdalen
Levanger - historie
Lærere
Matrikkel
Meierier
Nord-Trøndelag fylke
Stedsnavn - Bibliografi
Steinkjer-Historie
Ulv
Utvandring
Verdenskrigen, 1939-1945
årbøker
Ras - Nord-Trøndelag
Årbøker
Gave fra Inderøy museums- og historielag
Geografisk emneord
Dewey

Bibliotek som har denne