Vedtekter for A/S Kvalsundbrua : vedtatt på generalforsamling i Hammerfest 18/2 1967Bok Bokmål 1967

Oppdaterer

Utgitt
Hammerfest , 1967
Omfang
[2]bl. : ill.
Opplysninger
Med to vedlegg: 1) Brev fra A/S Kvalsundbrua til aksjonærene med purring om innbetalingav aksjekapital (1 s.); 2) Utskrift av generalforsamlingsprotokoll for A/S Kvalsunbrua (4 s.). Begge fra 1967. . - A/S Kvalsundbrua hadde som formål oppføring og drift av bru over Kvalsund. - Brua ble åpnet i 1977.
Emner
Dewey
ISBN
(h.)

Bibliotek som har denne