Årbok for Glåmdalen 1941-1942-1943


[redaktør: Håvard Skirbekk
Bok Norsk 1943

Oppdaterer

Medvirkende
Skirbekk, Håvard (redaktør)
Utgitt
Hamar , [1943]
Omfang
102 s., 136 s., 109 s. : ill.
Utgave
[Årgang] 1941-
Opplysninger
Har navne- og saksregister . - Innhald 1941: Skogspekulasjon og bygdekultur / Magne Skrede ; Helge Væringsaasen / Sven Moren ; Evenstadkarane / Bjørn frå landet ; Grinder gard og Arntzen-ætta / Harald Hveberg ; Folkehøgskulen og ein av dei fyrste høgskulevener i N. Odal / J. Sveinungsen ; Ivar Mortensson Egnund / Trygve Gjelten ; Olav Masshus / Gunnar Tanga ; Yrkesdags glede / Halvor Floden ; Synvis-stua frå Narjordet i Os / Håvard Skirbekk ; Ein østerdalsgard / Anders Fosvold ; Han Fredrik kjøkemeister / Ragnar Streitlien ; Folkedikting og folkeminne i Glåmdalen / Håvard Skirbekk ; Ordtak frå Odalen / Magne Aurom ; Når domningslaget kviler / Gunnar Tanga ; Ordtak om veret / Gunnar Tanga ; Elgsgravene i Nord-Østerdal / Ivar A. Streitlien ; Sæterbruk i Solør-Odal / Gunnar Mandt ; Fiskar og fiskeoppsyn / M. Høgåsen ; "Heimi Rondom" / Ragnar Streitlien ; Bøker og skrifter om dalen og folket der / Håvard Skirbekk . - Innhald 1942: Gerhard Munthe og norsk folkekunst / Magne Skrede ; Nikolai Ramm Østgaard, mannen og livsverket hans / Knut Knutsen ; Søren Berg / Gunnar Tanga ; Kolbotn og Nordpolen / Trygve Gjelten ; Glomma, litt om elvegravingens betydning for bygdehistorien / Rolf Falck-Muus ; Oldfunna i Nord-Østerdalen / Ivar A. Streitlien ; Glåma frå Odalsgrensa til Vinger-Noret på 1200-tallet / Gunnar Mandt ; Spetal og Spetalsgruva / Gunnar Mandt ; Finnskogens folk / Olaf Lindtorp ; Frå ein bygdeskule i tronge tider / Ivar Gjeldaker ; For 100 år sia / Håvard Skirbekk ; Dei fyrste som drog / Håvard Skirbekk ; Sæterbruk i Østerdalen / Per Kjønsberg ; Gunder Svenningsen / Gunnar Tanga ; Fellmakararbeid / Håvard Skirbekk ; Truls med bogan / Sigurd Holt ; Når domningslaget kviler / Gunnar Tanga ; Gubbtjennet / M. Høgåsen ; Om vegane i Rendal, Stor-Elvdal og Åmot / Leif Midthaug ; Kristian Østberg og Norsk Bonderett / Håvard Skirbekk ; Bøker / Magn. Hamlander . - Innhald 1943: Ivar Mortensson Egnund og Olav Aukrust / Magne Skrede ; P.N. Sjursen / Gunnar Tanga ; Åsetbygningen og Ola Aaset / Håvard Skirbekk ; Vingrs kirkja à Soleyum / Jørgen Dale ; Friskulen i Kvikne / Olav Trygve Hagen ; Namnet Trysil / Olav Hougen ; Litt om ymse kjende ætter / Harald Hveberg ; Gamle-Grøset'n i Grue / M. Høgåsen ; Kølkjørarvisa / Ivar Østgård ; Litt om krøter og krøterstell / Leif Midthaug ; Når domningslaget kviler / Gunnar Tanga ; Verkjefinger / Ola Østerdøl ; Dyre Tallberget / Ola Østerdøl ; Litt om "Boelfoss Spigerbrug" / Lars M. Fjellstad ; Knausmorn fortel / Håvard Skirbekk ; Bøker og skrifter om dalen og folket der . - 1976 (35.årgang) / redaktør: Håvard Skirbekk. - [1976] (Elverum trykk). - 144 s. : ill. . - 1977 (36.årgang) / redaktør: Håvard Skirbekk. - [1977] (Elverum trykk). - 164 s., [1] bl. : ill.
Emner
Østgaard, Nikolai R. , 1812-1873
Aaset, Ola
Aaset, Ola Olsen , 1767-1825
Arneberg, Torsten Colbjørnsen
Aukrust, Olav , 1883-
Berg, Søren , 1851-1919
Bjørnstad, O.C.
Colbjørnsen-ætta - Grue
Egnund, Ivar Mortensson
Evenstad, familien
Gamle-Grøset´n
Garborg, Arne , 1851
Høgåsmyra, Ola , 1848-1917
Knausmoen, Arnt , fra Våler
Liberg, Fredrik
Masshus, Olav Kristian , 1869-1927
Mortensson Egnund, Ivar Julius , 1857-1934
Mortensson-Egnund, Ivar
Munthe, Gerhard
Munthe, Gerhard Peter Frantz Wilhelm , Maler , 1849-1929
Nergaard, Sigurd , lærer , 1873-?
Sjursen, P.N.
Sjursen, Peder Nikolai , -1915
Svenningsen, Gunder , 1825-1892
Trøften, Tosten
Trøften, Tosten Pedersen , Stortingsmann , 1816-1868
Væringsaasen, Helge
Østberg, Kristian
Østgaard, Nikolai Ramm
Østgard, Nikolai Ramm
Boelfoss spigerbrug - Eidskog
Glomdalsmuseet
Grinder gård - Grue
Hallabolaget(trelastindustri) . Finland
Spetalen gruve
Stemsrudstua
Vinger kirke
Arkeologi
Atneosen
Berger Østre
Biografier
Buskerud
Dialekter
Elverum
Fangstgraver
Finner
Finnskogen
Folkehøgskoler
Folkekunst - Norge
Folklore - Glåmdal
Glomma
Glåmdal - Folkedikting
Glåmdalen
Glåmdalen(Historie)
Grue
Grøset, slekten
Gårdsproduksjon
Hedmark - Historie
Heradsbygda
Historie
Husdyr
Jakt
Kongshaug-ætta - Grue
Kongsvinger
Krøtterstell
Kuer
Kulturhistorie
Kvikne
Lia(i Sørskogbygda)
Lokalhistorie
Lokalhistorie-Hedmark
Lokalsamlingen
Møystad
Nord-Odal
Nord-Østerdal
Nord-Østerdalen
Nordskogbygda
Norge
Oldfunn
Ordtak - Odalen
Register
Seterbruk
Seterdrift
Skinn-arbeide
Skinnfeller
Skogbruk - Hedmark
Skolen
Skoler
Skolevesen
Skriftspråk
Sosialt samkvem - Skikker
Språk
Språkbruk
Språkriktighet
Synvis-stua
Sør-Odal
Sørskogbygda
Talespråk
Tolga-oldfunn
Trysil
Tynset
Utvandring
Utvandring(til Amerika)
Verdenskrigen 1939-1945
Vinger-Noret
Våler
Værtegn - Ordtak
Årbøker
Økset
Veihistorie - Østerdalen
Bjørn frå landet
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8271041118 . - 9788271041113

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Årbok for Glåmdalen 1941-1944

Bok · Bokmål · 1941