Estetisk teori : en antologi


Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.)
Tale på CD Bokmål 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Forlaget skriver om denne boka:
De viktigste teoriene om estetikk fra Hume, Burke og Kant til Kristeva, Bourdieu og Ranciére - mellom to permer!
Interessen for estetikk har økt betydelig de siste tiårene, og en rekke universitet og høgskoler tilbyr studier der tekster innenfor estetikk og kunstfilosofi står i sentrum. Behovet for overblikk i et uoversiktlig fagfelt er stort.
Med "Estetisk teori" foreligger for første gang på norsk en antologi som presenterer de mest sentrale perspektiver og tanker som har preget vår oppfatning av estetikk fra estetikkens begynnelse fram til idag. I tekstene diskuteres grunnleggende spørsmål om hva kunst er, hvordan ulike kunstformer står i forhold til hverandre og hvordan kunst oppleves og virker. Tidsspennet er stort: Leseren møter både 1700-tallsklassikere som Hume, Burke og Kant og en rekke nyere perspektiver som for eksempel Adornos, Cixous, Ranciéres og Deleuze og Guattaris.
Mange av tekstene er oversatt til norsk for første gang.
"Estetisk teori" er viktig lesning både for studenter og lærere i en rekke ulike estetiske fag. Boken henvender seg også til andre estetikk-interesserte lesere.
Medvirkende
Adorno, Theodor Wiesengrund (medforfatter)
Arendt, Hannah (medforfatter)
Bale, Kjersti (redaktør)
Barthes, Roland (medforfatter)
Vis mer...
Utgitt
Oslo : Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek , 2020
Opplysninger
I prod. per juni 2020. - Utdrag fra skrifter av Alexander Gottlieb Baumgarten, David Hume, Edmund Burke et al. Oversatt av Arnfinn Bø-Rygg et al.. - Clara Talesyntese. - Fra forlagets omtale: Boken presenterer de mest sentrale perspektiver og tanker som har formet vår oppfatning av estetikk fra estetikkens begynnelse og fram til i dag. Det diskuteres grunnleggende spørsmål om hva kunst er og hvordan de ulike kunstformene står i forhold til hverandre og hvordan kunst oppleves og virker. Bokens målgruppe er studenter og lærere i ulike estetiske fag, men passer også for andre interesserte.
Emner
Dewey
111 . - 301.092 . - 700.1
ISBN
978-82-16-31264-3

Andre utgaver/formater

Estetisk teori : en antologi
Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.)

Bok · Nynorsk · 2008
Digital utgave: Søke-URL
Estetisk teori : en antologi
Kjersti Bale og Arnfinn Bø-Rygg (red.)

Daisy lydbok · Bokmål · 2020

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Bibliotek som har denne