Geografi 8


Ole G. Karlsen
Bok Nynorsk 1997

Oppdaterer

Underveis Samfunnsfag for ungdomstrinnet. Geografi 8
Kommuniserende og oversiktlig Geografibøkene presenterer fagstoffet på en innbydende og engasjerende måte. Bildene og illustrasjonene i bøkene er i et svært godt samspill med fagtekstene, og korte litterære tekster til hovedkapitlene gir spennende og gode vinklinger til stoffet. Det er lagt stor vekt på at elevene skal inspireres til å se tverrfaglige sammenhenger, tenke ut over det som står i bøkene, være kritiske og stille spørsmål. Boka for 8. klasse dreier seg først og fremst om naturgeografi og konsentrerer seg om Norge. Boka for 9. klasse fokuserer på samfunnsgeografiske emner: Ressursbegrepet, natur, miljø, næringer, samt en grundig behandling av Europa. 10. klasseboka omhandler viktige emner som blant annet befolkningsutvikling, rik og fattig i samme verden og utviklingen i verdensøkonomien, samt verdensgeografien.
Om serien Underveis:
Samfunnsfagserien som brukes av annenhver elev. Et inspirerende verk for ungdomstrinnet.
Underveis-serien er delt inn i tre bøker på hvert trinn; historie, geografi og samfunnskunnskap. Kombinasjonen av grundig fagkunnskap, oppgaver, aktivitet og tverrfaglighet gjør bøkene engasjerende. Mange kunstbilder og litterære tekster gir flere "stemmer" til fagstoffet. Bøkene appellerer til refleksjon og engasjement hos eleven, og fagstoffet er presentert oversiktlig og lett tilgjengelig. Bøkene utmerker seg med sin tiltalende form og veloverveide formidling. Til informasjon er det laget en egen Kildesamling - en bok som gir elevene trening i bruk av kilder. Hvordan leser man tekster og bilder for å finne ut mer om emnet enn det som konkret står i teksten eller vises på bildet? Boka har oppgaver til kildene. Et utvalg sanger, dikt og viktige taler som bidrar til opplevelse og videre innsikt i fagstoff. CD-en har henvisninger til aktuell bok, tema og side.
Utgitt
Oslo : Aschehoug , 1997
Omfang
168 s. : kol.ill.
Utgave
Nynorsk
Passer for
Emner
Dewey
910.7 . - 372.8 . - 910 . - 551 . - 551.6 . - 914.81
ISBN
(ib.) . - 82-03-30261-0

Bibliotek som har denne