Eiendomsmegling : oppgavesamling : jus, praktisk eiendomsmegling og oppgjør


Thorunn Falkanger, Paul Henning Fjeldheim og Lars Halvor Ova Johnsen
Bok Bokmål 2018

Oppdaterer

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Cappelen Damm akademisk , 2018
Omfang
304 s.
Utgave
2. utg.
Opplysninger
1. utg. 2017. - Oppgaveløsning bidrar til en aktiv læringsprosess. For deg som student er det å arbeide med oppgaver verdifull trening før eksamen. Formålet med boken er å gi deg praktiske og relevante oppgaver innen fag på eiendomsmeglerstudiet. Eiendomsmegling. Oppgavesamling består av ulike typer oppgaver: Kortere oppgaver, der du skal vise at du har forstått sentrale eiendomsfaglige ord og begreper. Mer utfyllende teorioppgaver, der du skal vise overordnet oversikt over og forståelse av et tema. Større caseoppgaver, der det gis en beskrivelse av et faktisk forhold. Du må da selv identifisere problemstillingene, og besvare disse så korrekt og utfyllende som mulig. Utfylling av dokumenter som er sentrale i en eiendomsmeglers hverdag. Boken inneholder også utfyllende løsningsveiledninger til alle oppgavene. Løsningsveiledningene gir eksempler på hvordan du skal forankre argumentasjonen i rettskilder og danner grunnlag for gode besvarelser på eksamen. Flere av oppgavene har vært gitt på eksamen ved Høyskolen i Sørøst-Norge og ved Handelshøyskolen BI.
Emner
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-02-56810-8 : Nkr 569.00

Bibliotek som har denne