Vestlandets historie. Bind 2. Samfunn


hovudredaktør Knut Helle ; medredaktørar Ottar Grepstad, Arnvid Lillehammer og Anna Elisa Tryti
Bok Nynorsk 2006

Oppdaterer

om denne boka: Dette andre bindet, SAMFUNN, handlar om samfunnsdanninga i landsdelen. Vestlandet fekk ein felles samfunnsorganisasjon då landskapa frå Sunnmøre til Agder blei eit eige lovområde under Gulatinget. Seinare blei Bergen eit dominerande handelsknutepunkt og styringssenter som batt landsdelen saman. Dette bindet handar om det vestnorske bygdesamfunnet, utviklinga av byar og tettstader, forholdet mellom sentralmakt og periferi, folkerørsle og frivillige organisasjonar, og munnar ut i ein oversikt over vestlandssamfunner i dag.
Originaltittel
Medvirkende
Grepstad, Ottar (redaktør)
Utgitt
Bergen : Vigmostad & Bjørke , cop. 2006
Omfang
414 s. : kol. ill.
Opplysninger
Har bibliografi, innholdsfortegnelse, noter, register . - "Samfunn" er det andre bindet i "Vestlandets historie". Boka tek for seg samfunnsdanning og samfunnsorganisasjon i landsdelen frå mellomalderen fram til i dag. Områda frå Sunnmøre til Agder blei eit eige ting og lovområde under Gulatinget og fekk felles samfunnsorganisasjon. Seinare blei heile Vestlandet bunde saman av handelsknutepunktet og styringssenteret i Bergen. Når det gjeld utviklinga gjennom dei siste fem hundre åra, legg boka vekt på det vestnorske bygdesamfunnet, by- og tettstadsutvikling, tilhøvet mellom sentralmakt og vestnorsk periferi, folkerørsler og frivillige organisasjonar.
Emner
Historie
Vestlandet
Amter og stiftamter på Vestlandet
Byutviklingen på Vestlandet fra Ladested til Kjøpstad
Fra trell til konge og biskop og hertug
Hanseatene og Bergen
Hordaland
Hordaland-Historie
Idrett på Vestlandet
Kongs- og Lendmannsgårder i Middelalderen
Kulturhistorie
Kvinnene på Vestlandet
Landbruk på Vestlandet
Lokalmakt og sentralmakt på Vestlandet
Nasjonal Samling på Vestlandet
Næringsutvikling og jobbutviklingen på Vestlandet
Politikk
Politiske partier og oppslutning på Vestlandet
Regionale kulturtradisjonar
Rogaland
Rogaland-Historie
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane-Historie
Språkutviklingen på Vestlandet
Tabeller over Vestlandets urbanisering
Ungdom på Vestlandet
Vestlandet-Historie
Vestlandets kultursamhørighet bestemtes av Gulatinget - Rogaland til Møre og Romsdal
Byer - Norge - Historie
Bygdesamfunn(lokalsamfunn)
Norge-Historie
Bygdesamfunn
Bysamfunn
Samfunnsanalyser
Geografisk emneord
Dewey
948.3 . - 307.72 . - 914.833 . - 948.1009 . - 948.33
ISBN
82-419-0400-2 . - 82-419-0402-9 . - 978-82-419-0400-4 . - 978-82-419-0402-8
Hylleplass
q 948.33 Ves/2

Bibliotek som har denne