Den Fantastiske barnelitteraturen


Åsfrid Svensen ... [et al.]
Bok Bokmål 1982 · Fantastisk
Flere språk: Nynorsk

Oppdaterer

Forlaget skriver om denne boka:

Den fantastiske barnelitteraturen er ei bok om litteratur som går ut over grensene for det som er mogeleg og sannsynleg. Kva rolle spelar fantastiske element i norsk barnelitteratur i vår samtid? Fører den fantastiske forteljinga oss vekk frå realitetane, eller gir den ei djupare forståing og oppleving av det verkelege?

Med utgangspunkt i tekster av H. C. Andersen og Astrid Lindgren drøftar Åsfrid Svensen omgrepet fantastisk litteratur. Tre andre bidrag analyserer barnebøker av Tormod Haugen, Einar 0kland og Paal-Helge Haugen. Boka viser korleis fantastiske element kan ha ulike funksjon ar, også innanfor eitt og same diktverk.

Den fantastiske barnelitteraturen er bok nr. 15 i LNUs skriftserie og er særleg aktuell for undervisninga i barnelitteratur ved høgskolar og universitet.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Cappelen , 1982
Omfang
85 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Elektronisk reproduksjon
Emner
Andersen, Hans Christian , forf., eventyrdikter, lyriker , 1805-75
Haugen, Paal Helge
Lindgren, Astrid((NO-TrBib)90057196) , 1907-2002 : Mio, min Mio
Haugen, Paal-Helge((NO-TrBIB)90106186) , 1945-
Vis mer...
Sjanger
Dewey
809.89282 Fan . - 809.89282 . - 908.8 . - 028.5 . - 839.7 . - 028.59 . - 801.9 . - 808.3 . - 809 . - 809.3 . - 809.8 . - 809.9 . - 839.5 . - 839.82 . - 839.8209 . - 839.9 . - 839.909
ISBN
8202099145 : Nkr 68.00

Bibliotek som har denne