Klokkere i Vang i Valdres. 1641-1974


Saml.og bearb.av Kjell T.Lund
Bok Bokmål 1975 Kjell Tærud Lund

Oppdaterer

Utgitt
Vang i Valdres : Forf. , 1975
Omfang
94 bl. : 4#j.
Opplysninger
Tit.er omslagets
Emner
Geografisk emneord
Dewey
922 . - 920

Bibliotek som har denne