Årbok 1996


Skriftstyre: Asbjørn Tingstad, Helen Wikhammer Heir, Hans B. Rosenlund [og] Lars Vestrum
Bok Bokmål 1996 Levanger Historielag

Oppdaterer

Digital utgave: Digital utgave
Medvirkende
Andresen, Asbjørn . Minner fra våren 1940
Bye, Aina . Dårlig høytørk under Frolfjelldåggån
Fagerli, Paul Steinar . Offiserfamiliane Zincke og Heidemann i Skogn
Finsvik, Jostein . Finsvikhavn
Finsvik, Jostein . Sommerpensjonat på Finsvik
Friberg, Ragna . Juleminner fra 1920-årene
Furunes, Erling . Ei jordbrukslære fra Skogn
Gustad, Anders . Odelsjenta som vart nybyggar på prærien
Haugan, Einar . Hva er et økomuseum
Haugan, Einar . Museumsplan for Levanger
Havik, Sveinung . Samling av lokallitteratur
Husby, Arnfinn . Den nye verda
Husby, Arnfinn . Åsenfjorden - ei gammal matbu
Indgaard, Ola . Brenntorv på Rinnbustadmyran
Lunnan, Eli . 19. november på Zinkrennan
Løveng, Jan Kåre . Angaaende oprettelse af fast station paa Vestrum i Skogn
Pettersen, Arild E. . Eldre kommunearkiver i Levanger
Reinsborg, Erling . Minne fra krigsåra
Rolfsjord, Leif . Levanger og mulighetene for opprettelse av et apote
Sandstad, Ola . Regnsommaren 1921
Seppenen, Marie . Marie Aas
Slapgard, Olav . Kalken i Alstadhaug kyrkje og presten som gav han
Solberg, Ingrid . Tuntreet
Strømsøe, Eigil . En bakeribedrift gjennom fem generasjoner
Øvreness, Oddlaug Sørmo . De var gamle da jeg var barn
Utgitt
[Levanger] : Levanger Historielag , 1996
Omfang
128 s. : ill.
Opplysninger
Medarbeidere i årboka s. 121
Emner
Aagaard, Emanuel Biriton , 1855-1918
Aas, Marie
Eggen, Oluf Martin , 1846-1935
Gustad, Anna Louise , 1845-1905
Heidemann, Lorentz Peter , militær , 1732-1807
Hougan, Sivert , apoteker , 1788-1855
Klykken, Peder Danielsen , Sorenskriver , 1772-1861
Sissener, Peder Lykke Elisar Wolfgang , 1831-1906
Tonning, Peder Rascanus Frimann , apoteker , 1840-1932
Zincke, Johan Morten , militær , 1702-1776
Zincke, Parm Morten , militær , 16??-174?
Zincke, Paul Christian , militær , 1705-1762
Levanger Apotek
Levanger(hverdagsliv) - Historie - Skogn
Skogn(hverdagsliv) - Historie
Økomuseum
Levanger - Historie - Skogn
Frolfjelldåggån
Levangersamling
Dewey
ISBN
(ib.) : N.kr. 125,00
ISSN

Bibliotek som har denne