Elektrisk lys til Jæren 1950-2015


Gunnar Nerheim
Bok Nynorsk

Oppdaterer

Utgitt
Nærbø : Jærmuseet
Omfang
S. 7-41 : ill.
Opplysninger
Om Jæren Elektrisitetsverk - del 1
Emner
Jæren Elektrisitetsverk
Norge
historikk
kraftverk
Jæren Rogaland elektrifisering Jæren Everk

Bibliotek som har denne