Teori og praksis for avhandlinger : tverrfaglige perspektiver


Staale Sinding-Larsen
Bok Bokmål 2001

Oppdaterer

Boka er ment som en hjelp og rettledning til alle som av ulike årsaker befinner seg i en usikker fase av sitt forskningsarbeid. Den er spesielt beregnet for alle som frykter at de "ikke er vitenskapelige nok", "ikke objektive nok", at deres konklusjoner "ikke er endelige". Boka skal også være en støtte for de mange som er usikre på hvordan en nærmer seg en problemstilling – av det slaget som forlanges av bevilgende myndigheter.

Boka omhandler temaer fra en rekke ulike fagområder. Perspektiver og metoder herfra brukes til å diskutere opplegg, gjennomføring og praktiske løsninger på slike problemer en pleier å møte fra begynnelse til avslutning i mindre og mer omfattende undersøkelser og skriving. Metodene settes inn i teorisammenhenger, hvor teoriene ikke er spekulasjoner, men redskaper med klare målsetninger. Boka er også utstyrt med en nyttig litteraturliste, som henviser til sentrale perspektiver i nyere tverrfaglig forskning.

Staale Sinding-Larsen er dr. philos. og har hatt professorater ved New York University, Universitetet i Oslo (som bestyrer ved Roma-instituttet) og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet. Han er æresmedlem i Ateneo Veneto, Venezia og medlem av de to norske vitenskapsakademier. Han har forelest i en rekke land i Europa, i USA og Midtøsten. Med utgangspunkt i funksjonsanalytiske studier i kunst- og arkitekturhistorie har han gjennom en rekke internasjonale og norske bøker, avhandlinger og mindre bidrag, fokusert på tverrfaglige teori- og metodeproblemer.

Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Trondheim : Tapir , cop. 2001
Omfang
118 s. : ill.
Emner
Dewey
808.066 . - 001.4 . - 808.06
ISBN
8251916747 : Nkr 179.00

Bibliotek som har denne