Kvit, norsk mann : dikt


Brynjulf Jung Tjønn
Tale på CD Nynorsk 2022 · Lettere å lese

Tilhører NLB
Vis hos NLB

Utgitt
Oslo : Cappelen Damm lyd , 2022
Opplysninger
I prod. per september 2022. - Kvit, norsk mann er ei samling vonde og kloke - men tidvis også morosame - dikt om norsk oppvekst og norsk rasisme. Korleis er det for eit adoptivbarn å kome til Norge som ei reserveløysing, eit gjenbruksbarn som blir odelsgut? Det hadde vore enklare om han var ein kvit, norsk mann. Då ville ikkje born ropt ching-chong-kinamann etter han. Eller folk lurt på kor han eigentleg kjem frå. Kvit, norsk mann byggjar på forfattaren sine eigne erfaringar, men rettar seg til eit heilt land av lesande og nysgjerrige menneske. Tekstane trekkjer også forbindelsar til andre, liknande forteljingar - og set vår samtid og kultur under lupen. Gjennom livet har forfattaren blitt minna på at han ikkje er norsk nok. Er han det no? Når blir han det? Og korleis ser framtida ut for hans eigne barn? Kven blir forfattaren og barna hans når den norske garden dei har arva må seljast?
Sjanger
ISBN
8202775515. - 9788202775513

Andre utgaver/formater

Kvit, norsk mann : dikt
Brynjulf Jung Tjønn

Bok · Nynorsk · 2022
Digital utgave: Søke-URL

Bibliotek som har denne