All verdens dyr. 1. Forhistoriske dyr, utbredelse, pattedyr


[norsk tekst ved Odd Bruce Hansen og Geir S. Andersen ; tekst: Dougal Dixon ... [et al.]]
Bok Bokmål 1992 · Dyr/natur

Oppdaterer

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Arredondo, Francisco (illustratør)
Utgitt
[Oslo] : Kunnskapsforl. , 1992
Omfang
274 s. : kol. ill.
Passer for
Opplysninger
Har register . - The encyclopedia of the animal world . - Elektronisk reproduksjon
Emner
Alarm
Amfibier
Amfibium
Atferd
Biologi
Dyr
Dyr Forhistoriske dyr Pattedyr Planteetere
Dyr Virvelløse dyr Husdyr Kjæledyr Atferd
Dyr(dyregeografi)
Dyreatferd
Dyrefysiologi
Dyregeografi
Dyreøkologi
Etologi
FISKER
Fisk
Fiskar
Fiske
Fortidsdyr
Fossile dyr
Fuglar
Fugler
Havfauna
Hunder
Husdyr
Insekt
Insekter
Insignier
Katter
Kjæledyr
Krypdyr
Leksika
MILJØ
Miljølære
Paleozoologi
Pattedyr
Selskapsdyr
Utviklingslæren
VIRVELLØSE DYR
Vannforurensing
Vekselvarme dyr
Virvellause dyr
Zoologi
Økologi
Artar
Arter
Befolkningsproblemer
Dyreadferd
Dyrepsykologi
Dyreåtferd
Evolusjon
Fauna
Jordforurensing
Luftforurensing
Naturvern
Oversiktsverk
Verden
Zoologi(generelle skrifter)
Zoologi(krypdyr)
Dyr(zoologi)
Forurensning
Ville dyr
Etologi(komparativ psykologi)
Forhistoriske dyr
planteetere fossiler pattedyr
Sjanger
Dewey
590 . - 333.7 . - 363.739 . - 363.9 . - 560 . - 567. . - 567.9 . - 574 . - 574.5 . - 575 . - 591 . - 591.51 . - 591.52 . - 591.9 . - 592 . - 595 . - 595.51 . - 595.7 . - 597 . - 597.1 . - 597.6 . - 597.9 . - 598 . - 599 . - 636 . - 636.088 . - ud . - uk . - up . - ur . - uz . - xd
ISBN
82-573-0418-2(ib (kpl. b. 1-6))

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

All verdens dyr. Bd. 1 : forhistoriske dyr, utbredelse, pattedyr

Bok · Bokmål · 1992
All verdens dyr =. 1. Forhistoriske dyr ; Utbredelse ; Pattedyr
[norsk tekst ved Odd Bruce Hansen og Geir...

Bok · Bokmål · 1992