Ørland - en kyst- og garnisonskommune : om utviklingen av jordeiendomsforhold og kulturlandskap fra middelalderen og fram til år 2000


Olav G. Berger
Bok Bokmål 2001

Oppdaterer

Utgitt
Trondheim , 2001
Omfang
408 s. ; 7 kartbilag : kol.ill., tab., kart
Opplysninger
For et sammendrag se intervju i Fosna-Folket 24.12.2002
Emner
Dewey

Bibliotek som har denne