Kapitalisme


R.G. Grant ; [oversatt av Tom Thorsteinsen]
Bok Engelsk 2006 · Barn

Oppdaterer

om denne boka: Kapitalismen har endret måten folk lever og arbeider på over det meste av verden. Den har gjort det mulig å produsere varer og tjenester i stadig økende mengder, og har skapt enorme rikdommer for enkelte. Den har stimulert til en stadig teknologisk utvikling og materiell fremgang. Men den blir også anklaget for å ha skapt fattigdom, ulikhet, sosial uro og miljøskader. Denne boken følger kapitalismens historie fra den oppstod i Europa på 1700-tallet fram til dagens globaliserte økonomi. Boken tar også for seg problemene som er knyttet til kapitalismen, og diskuterer hvordan disse kan løses.
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Torsteinsen, Tom (oversetter)
Utgitt
[Oslo] : Libretto forl. , cop. 2006
Omfang
64 s. : ill.
Passer for
Opplysninger
Kronologi: s. 60-61 . - Ordliste:s. 62
Emner
Sjanger
Dewey
306.342 . - 320.5 . - fag 300 . - 306.34 . - 320.12 . - 330.12 . - 330.122 . - 337.1 . - u,mu 330.12 . - 330.12[U]
ISBN
82-7886-141-2(ib.)

Bibliotek som har denne