Kunst og haandverk fra Norges fortid : b.2


Nicolay Nicolaysen
Bok Norsk 1881

Oppdaterer

Les boka på nett
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Kra. , 1881-
Omfang
b. 2
Opplysninger
Faksimilieutg.
Emner
Hovedø kloster
Lysekloster
Nonneseter kloster
Olafskirken
Stavanger domkirke
Gårder (Gårdsbruk)
Arkitektur - Norge
Arkitektur, Norsk
Badstuer
Boliger
Boliger(arkitektur)
Brukskunst - generelle skrifter
Bygggekunst - Norge
Bygningshåndverk
Døpefonter
Døypefontar
Folkekunst - Norge
Folkekunst. Norsk
Fortidsminner
Historie
Historiske atlas
Husflid - Brukskunst
Håndtverk
Håndverk
Kirkebygninger
Kirkeinventar
Kirker
Kulturminne
Kunst
Kunst. Norsk
Kunsthistorie
Kunsthåndverk
Loft
Låver
Norge
Nøst
Ornamentikk
Sogn og Fjordane
Stabbur
Stuer(hjeminnredning)
Trearkitektur
Trehus
Treskjæring
Utsmykninger
Vik
Våningshus
Våninshus
billedskjærerkunst
utskjæringer
Building construction
Joints
Bygninger
Domkirker(arkitektur)
Klokketårn (stabbur)
Kloster(arkitektur)
Matklokker
Stuehus
Byggekunst - Norge
Byggekunst, norsk
Kunsthandverk - Byggjeskikkar - Noreg
Badstuer(arkitektur)
Loft(arkitektur)
Naust
Stabbur(arkitektur)
Geografisk emneord
Dewey
690 . - 729.309481 . - 948.1 . - vm745 . - 247 . - 709 . - 709.481 . - 709.482 . - 720 . - 720.9481 . - 720.9481 Nic . - 721 . - 723 . - 726.5 . - 726.7 . - 728. . - 728.09481 . - 729.09481 . - 736 . - 745 . - 745.09481 . - 745.5
ISBN
Nkr 200.00

Bibliotek som har denne