Egge historielag : årbok 1994


red.: Charles Karlsen
Bok Bokmål 1994

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Steinkjer : Egge historielag , 1994
Omfang
95 s. : ill.
Opplysninger
Innhold: Kirkeklokkene i Egge s.5-10 ; Stenvigen Dampsag s. 11-22 ; Dybdahl, Audun: Bebyggelsen på Egge gård s. 23-30 ; Hyldningsdikt til en kvinne s. 31-32 ; Qvam, Eystein: Fredrikke Marie og Ole Anton Qvam s. 33-39 ; Når man kjenner hverandre s. 40 ; De gode "gamle dager" var ikke så gode. 90-års jubilanten Gina Lund forteller om minner og erfaringer s. 41-43 ; Bjørnejagt s. 44 ; Dyrstad, Jorid: Forbregd skole s. 45-56 ; Gording, Inga: Rimsmeden Jakob Saur s. 57-59 ; "By-bruget" s. 60 ; Karlsen, Charles: Glimt fra de harde 30-åra s.61-64 ; Karlsen, Charles: Opptøyene i Egge kirke nyttårsaften 1933 s. 65 ; Jernbanearbeidet gjennem Våttåbakken s. 66 ; Tyskernes angrep på "Beretstu" 23. april 1940 s. 67-71 ; Karlsen, Charles: Skytedrama i Steinkjer under krigen s. 72-73 ; Lillemark, Mentz: Et dystert minne fra krigstiden s. 74-76 ; Akrobaten John Iversen s. 77 ; Revolverskydning i Stenkjærs gader! s. 77 ; Lindmo, Asbjørn: Historisk begivenhet i Egge historielag. Utgravninger i bygdeborgene Skanåsen og Gjævranslottet s. 78-81 ; Lindmo, Asbjørn: Nytt liv i gammel kvern. Museumskverna i Eggemarka flyttet til Østbyfossen s. 82-83 ; Karlsen, Charles: Korsongen på Byafossen i 1880-åra s. 84-87 ; Konfirmasjon i Egge kirke 2. juli 1944 s. 88-90 ; Karlsen, Charles: En dag i piggsvinet "Baldrians liv" s. 91-93
Emner
Benum, Ole
Benum, Rebekka
Bjerkan, Synnøve
Dalsve, Bina
Dalsve, Olaf
Finsvik, Arne
Hundlo, Sakarias
Håve, Einar
Håve, Mette
Lund, Gina , 1845-
Olstad, Ole
Qvam, Fredrikke Marie , 1843-1938
Qvam, Ole Anton , 1834-1904
Rosenvinge, Rebekka , 1812-1912
Saur, Jakob
By Bruk
Egge gård
Egge kirke
Eggemarka
Forbregd skole
Fossem gård
Skistua
Steinenget
Stenvigen Dampsag
Bjørner - Åsen
Gassgeneratorer
Husmannsplasser
Jekter
Kverner
Milorg
Revejakt
Sagbruk
Tresking
Ulver - Skogn
Utvandring
Veier
Verdenskrigen, 1939-1945
Historie
Levanger
Nord-Trøndelag fylke
Årbøker
Steinkjer
Bjørnejakt
Byafossen
Bygdeborger
Egge
Fattigdom
Jakt
Jernbanebygging
Kirkeklokker
Konfirmasjon
Krigen 1939-1945
Nord-Trøndelag
Sangkor
Skoler
Dalsve
Festiviteten
Finn-Ole
Krogstadvollen
Munkrøstadfoss
Støre
Sør-Hove
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
8299279186 . - 9788299279185
ISSN

Bibliotek som har denne