Verdal historielag's skrifter 3 : årsskrift 1978Bok Bokmål 1978

Oppdaterer

Medvirkende
Suul, Oddmund (redaktør)
Utgitt
Verdal , 1978
Omfang
ill.
Opplysninger
Arne Haldås : Gustav Adolf Myrås. S.90 . - Arne Haldås : To historier. S.26 . - Bjarne Slapgard : Glimt frå Armfelttoget i Trøndelag 1718-1719. S.107 . - Bjarne Slapgard : Tre viser. S.117 . - Bjørn Storhaug : Bjørnehistorie Storvuku-vollen. S.137 . - Einar Hjelde : Husmannsplassen Lassenget. S.49 . - Einar Hjelde: Marta Berg og Ola han som var askeladden fra Ulvilla.S.67 . - Hans Jøsås : Husmannsplassane på og kring Jøsås-grenda. S.79 . - Harald Iversen : Noen trekk ved utviklinga i Verdalsdialekten. S.195 . - Innhold : Odd Kr. Bendiksen : Utviklingen av husmannsvesenet. S.7 . - Ivar Berg : Utmarksslått og husmannsslit. S.39 . - Johan Røflo : Runer i stein på Volhaugen. S.160 . - Johannes Væren : Fortidsminner i grenseland. S.163 . - Johs. Dahl : Minner frå Rinnleiret. S.143 . - Johs.Dahl : Da Vuku Arbeiderforening vart skipa. S.75 . - Jostein Molde : Brev fra Verdal 1904. S.133 . - Kristian Lein: Husmannsplassar under Lein og husmennenes arbeide.S.35 . - Morten Veimo : Dragonene på Levring og Stor-Ingvaldsteinen. S.123 . - Morten Veimo : Et dystert 120-årsminne. S.93 . - Morten Veimo : Heller dø enn svikte sin plikt. S.121 . - Morten Veimo : Husmannsgutt fra Verdal med på eventyrlig seilas. S.57 . - Morten Veimo : Ola Henriksen. S.157 . - Morten Veimo : Paul Miklasen Lerfald. S.43 . - Morten Veimo : Skalstugan herberge fra gammelt av. S.127 . - Morten Veimo : Vestgøten "Gaulek". S.179 . - Ole Olesen : Haldoe Christiansen Dillan (Dahl). S.170 . - Pål-Anders Brønstad : Litt om navn på dyrka mark i Ulvilla. S.152 . - Reidar Prestmo : Melkekua til general Armfelt. S.126 . - Solveig Ness : Litt mere fra Øra (1865-1900). S.182 . - Svein Guddingsmo : Nymoenætten en husmannsætt. S.27 . - Svein Haugan : Husmannsfolka på plassen Tokstaden. S.49 . - Svein Haugan : Ibsendrama med modell fra Verdal. S.147 . - Svein Haugan : Konge eller president. S.139 . - Torstein Dixelius : Avrættingen vid Høgbroforsen 1858. S.95 . - Ukjent : Husmannsvise. S.77
Emner
Dewey
ISBN
82-90216-03-3(hft.) : Nkr. 40.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater