Nothing amuses the people as a puppet


Sister Sonny (musikkgruppe)
Musikk på CD Engelsk 2001

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
2001
Omfang
(6 min)
Opplysninger
Magnet J. (steelgitar)

Bibliotek som har denne