Årbok for Trøndelag 1975


Redaktør: Ola Stemshaug
Bok Nynorsk 1975

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
Trondheim : Trønderlaget , 1975
Omfang
218 s.
Opplysninger
1. årgang [1967]
Emner
Bjørnson, Bjørnstjerne , forf. , 1832-1910
By, Sverre
Duun, Olav , 1876-1939
EF
Elnan, Knut Adelsten
Flaat, Svein J.
Jerpstad, Endre
Kleiven, Ivar , 1854-1934
Kolvereid prestegård
Leka kirke
Mo gård
Møkkelvassåsen, gården
Nakling, Ingara
Nils Smed
Nilsen, Ole Petter
Orkladal ungdomslag
Storøy, Haakon
Storøy, Håkon
Sørensen, Anna Katrine
Åsmulen, Olea Larsdotter
Bakketun ungdomsskole
Nidaros bispedømme
Steinkjer kirke
Trondhjems turistforening
Biografier
Bymarka
Båter
Dikt
Epidemier
Eventyr
Fattigdom
Fjellsport
Folklore
Forfattere
Fotturer
Friluftsliv
Frøya
Geitfjellet
Gudbrandsdalen - Kulturhistorie
Kirkehistorie
Kirker
Kommunesammenslåing
Lokalhistorie - Trøndelag
Meierier
Misjonærer
Namdalen
Nardo
Nord-Trøndelag
Norge(Telemark) (historie)
Oppdal
Oppland - Historie
Orkladal Ungdomslag
Sagn
Salsbruket
Samerett
Senja
Skaun
Skogsarbeidere
Skogstuer
Skoler
Slått
Snåsavatnet
Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane-lokalhistorie
Stedsnavn
Strinda
Sunndalsfjella
Sylene
Sør-Trøndelag
Telemark - Historie
Trollheimen
Troms fylke
Trondheim
Trøndelag - Årbøker
Trøndelag-Historie-Årbøker
Turisthytter
Ulykker
Utvandring
Årbok
Årbøker
Østre Gausdal
Beitemark
Dalane
Fiskeri
Folkeminne
Gårder
Historie

Jæren
Jærmuseet
Klepp
Kommuner
Litteratur
Musikk
Namdal
Nord-Trøndelag fylke
Rogaland
Sandnes
Seterbruk
Sør-Trøndelag fylke
Teater
Time
Ungdomsorganisasjoner
Årbøker, norske
...lidt om min stilling og streben f.t.
Da setra vart gard
Datering av bosetning
Det gamle namnet på Snåsavatnet
EF og meierisentralisering
Eit brev frå Endre Jerpstad til Bjørnstjerne Bjørnson
Eit historisk riss av den kommunale inndeling i Norge - med spesiell vekt på revisjonen av kommuneinndelinga i Trøndelag i etterkrigstida
Eit streiftog gjennom lagssoga
Gammalt frå Skaun
Gatenamn i Trondheim på 1800-tallet
Hoset i Lånke
Kommunesamenslåingar i Trøndelag
Med, mednamn og skallbøker frå Trøndelagskysten
Nye synsmåtar på namnsettinga
Orkladal ungdomslag 75 år
Tankar omkring lokalhistorisk arbeid i Trøndelag
To syn - to leirar
Trøndelag Teater 1974-75
Trøndsk bokhaust 1974
Trøndsk musikkliv 1974-75
Ulike haldepunkt for å tidfeste den eldste gardsbusetnaden
Sverre By som barnebokforfattar
Geografisk emneord
Dewey
948.38 . - 948.27 . - 948.41 . - 050.09484 . - 058.1 . - 274.84 . - 630.074 . - 636.0806 . - 914.841 . - 948.24 . - 948.251 . - 948.28 . - 948.34 . - 948.4 . - 948.4161 . - 948.42 . - 948.423 . - 948.4248 . - 948.43 . - 948.452 . - 948.4105
ISBN
8291433100 . - 9788291433103

Bibliotek som har denne