Ungdom og psykisk helse


Lars Ravn Øhlckers, Ove Heradstveit og Liv Sand (red.)
Bok Bokmål 2020

Oppdaterer

Utgitt
Bergen : Fagbokforlaget , 2020
Omfang
334 sider
Opplysninger
Ungdomstiden er intens, spennende og overveldende. Psykisk helse i ungdomstiden er uløselig knyttet til de utviklingsmessige utfordringene som all ungdom opplever. Unge nå til dags har utfordringer og belastninger som er like gamle som menneskeheten, men de har også vansker som er preget av den unike tidsånden og kulturelle virkeligheten de vokser opp i. Denne boken beskriver de mange endringene ungdomstiden bringer med seg, både kroppslig, psykologisk og sosialt, og hvordan ungdommene som vokser opp i dag, forteller at de har det. Den vil også belyse faktorer som påvirker sårbarhet og robusthet blant unge i en kulturell kontekst, samtidig som de vanligste psykiske vanskene beskrives i sammenheng med endringsmodeller og praktiske rammer for behandling. Boken vil være aktuell for helsearbeidere og lærere som er i kontakt med unge, men også for foreldre og ungdommer som selv ønsker å forstå denne livsfasen bedre.Lars Ravn Øhlckers er psykologspesialist og psykologfaglig rådgiver ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger. Han har jobbet som kommunepsykolog i Randaberg kommune og er leder for fagutvalget for barne- og ungdomspsykologi i Norsk psykologforening. Ove Heradstveit har ph.d. og er psykologspesialist og forsker ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge (RKBU Vest) i forskningsselskapet NORCE og ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning i Helse Vest (KORFOR) ved Helse Stavanger. Han har tidligere jobbet blant annet som kommunepsykolog og leder for pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). I sin forskning har han ungdom, rus og psykisk helse som sitt spesialfelt. Liv Sand er psykologspesialist med ph.d. og poliklinikkleder for BUP Hinna ved Klinikk for barn, unge og rusavhengige i Helse Stavanger. Hun har skrevet doktorgrad om kroppsbilde og spisevansker hos barn og unge, og jobber nå med et forskningsprosjekt om perfeksjonisme og psykisk helse blant ungdommer som et postdoktorprosjekt
Emner
Adolescent Psychiatry : (DNLM)D000296
Adolescent : (DNLM)D000293
Mental Disorders : (DNLM)D001523
Mental Health : (DNLM)D008603
Psykisk helse : (NO-TrBIB)HUME24603
Ungdom((NO-TrBIB)HUME11120)
angst depresjon ADHD autisme atferdsforstyrrelser traumer søvn bipolar lidelse psykoser spiseforstyrrelser selvskading suicidalitet samtale terapi stress selvmord endring asylsøkere flyktninger transkulturell hjelpetilbud helsetjenester barn
Dewey
ISBN
9788245022179

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater

Ungdom og psykisk helse
Lars Ravn Øhlckers, Ove Heraldstveit og L...

Bok · Bokmål · 0