I fugleværet;I fugleværet : fortellingen om Isa og Ea : faktabok om ærfuglen


Inga E. Næss
Bok Nynorsk 2002 · Noveller/fortellinger

Oppdaterer

Isa er på øya hos besteforeldra. Ho har vore der ei tid og lengtar etter foreldra. Dei vaksne er opptatt med å stelle reira til ærfuglen, men Isa orkar ikkje vera med. Plutseleg finn ho ei e som har lagt seg på reir heilt utan skydd og ho ser minken som lurar like ved. Besteforeldra meiner ho kan passe ea, ein jobb folk på øyene har gjort i uminnelege tider. Så vert ho fuglevaktar og får vera med på alt arbeidet som gjerast med og for fuglane. Sidan kan ho samla dun frå reiret og gjera det klart for neste år. I denne delen av boka har ein prøvd å laga ei forteljing der fiksjon og fakta får arbeide saman. Det vert mykje fakta, men språket er godt og jentefiguren gjer rom for gjenkjenning. Boka har og ein faktadel på ca. 40 sider. Her gjer forfattaren oss kjennskap til fuglen og det arbeidet som folk har gjort der de har hatt ea som eit slags husdyr. Boka har bilder i svart-kvitt og farger som er illustrerande og vakre og layouten er delikat. Nokre av bileta har følgje av dikt skrive for vaksne. Faktadelen er nok ikkje spesielt tilrettelagt for barn, men har ordforråd ein lett forstår.
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Stamsund : Orkana , 2002
Omfang
46, 46 s. : Illustrert
Utgave
1. utg., 1. oppl.
Passer for
Opplysninger
Nynorsk tekst . - Pagineringer i motsatt retning . - Innehold: Faktabok om ærfuglen ; Fortellingen om Isa og Ea . - for Næss, Inga E. . - Den eine delen av boka er ein faktabok om ærfugl og om egg- og dunvær. Den andre delen er ein forteljing om jentungen Isa og Ea, kvar lesaren blir betre kjent med ærfuglen, kor den held til, kva den eter, kva for dyr som er venar og fiendar, og om korleis folk i øyværa i fleire århundre har stelt reda og sanka dun til edderdunsdynar.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
598 B Skole0.00 . - 598 N /j . - bl . - 598.2 . - 636.5 . - 636.6 . - DYR grå . - 598 . - 598.415 . - bu 598 . - 598.4
ISBN
82-91233-82-9(ib) : 249.00 . - 978-82-91233-82-6(ib) : 249.00

Bibliotek som har denne