Filosofdronninger : kjente og ukjente kvinner i filosofihistorien


Rebecca Buxton og Lisa Whiting (red.) ; oversatt av Agnete Øye
Bok Bokmål 2021 · Biografisk

Oppdaterer

Hvor er de kvinnelige filosofene? Svaret er her.

Bli kjent med: Diotima, Ban Zhao, Hypatia, Lalla, Mary Astell, Mary Wollstonecraft, Harriet Taylor Mill, George Eliot, Edith Stein, Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, Iris Murdoch, Mary Midgley, Elizabeth Anscombe, Mary Warnock, Sophie Bosede Oluwole, Angela Davies, Iris Marion Young, Anita L. Allen, Azizah Y. Al-Hibri.

Annen tittel
Medvirkende
Buxton, Rebecca (redaktør)
Whiting, Lisa (redaktør)
Øye, Agnete (oversetter)
Utgitt
Oslo : Pax forlag AS , 2021
Omfang
192 sider : illustrasjoner i farger
Opplysninger
Originaltittel: The philosopher queens : the lives and legacies of philosophy's unsung women . - Da to unge filosofistudenter ikke kunne finne en eneste bok om kvinner i filosofihistorien i bokhandelen bestemte de seg for å ta saken i egne hender. Navn som Kant, Platon, Nietzsche og Hume er viden kjent, men langt færre har hørt om Hypatia, Arendt, Oluwole, Davis og Young. I denne boka blir søkelyset satt på tjue viktige kvinner gjennom hele filosofihistorien; kvinner fra over hele verden, fra ulike kulturer og med ulike religioner. Boka passer for alle som er interessert i filosofi og for de som har stilt seg spørsmålet om hvorfor de kvinnelige filosofene ikke har vært i fokus. Forfatterne er tilknyttet filosofien som lærere, studenter og forskere, og boka inneholder fargeportretter av Emmy Smith. Omtalen er utarbeidet av BS.
Emner
Allen, Anita L. , filosof , 1953-
Anscombe, Elizabeth , filosof , 1919-2001
Arendt, Hannah , statsviter, sosiolog og filosof , 1906-1975
Astell, Mary , filosof , 1666-1731
Ban Zhao , filosof , 45-120
Beauvoir, Simone de , filosof og forfatter , 1908-1986
Davis, Angela Yvonne , fislosof , 1944-
Diotima , filosof
Eliot, George , forf. , 1819-1880
Hypatia , filosof , 350-415
Lalla , filosof , 1320-1392
Midgley, Mary , filosof , 1919-2018
Mill, Harriet Taylor , filosof , 1807-1858
Murdoch, Iris , forfatter og filosof , 1919-1999
Oluwole, Sophie Bosede , filosof , 1935-2018
Stein, Edith , filosof , 1891-1942
Warnock, Mary , filosof , 1924-2019
Wollstonecraft, Mary , filosof , 1759-1797
Young, Iris Marion , filosof , 1949-2006
al-Hibri, Azizah Y. , filosof , 1943-
Filosofisk idehistorie
Historie
Samlingsbiografiar
Samlingsbiografier
Filosofar - Kvinner - Biografi
Filosofer - Kvinner - Biografi
Filosofar((NO-OsBA)1205670) - Kvinner - Biografi
Filosofer((NO-OsBA)1205670) - Kvinner - Biografi
Filosofer((NO-TrBIB)HUME07430)
Kvinner((NO-TrBIB)HUME07186)
Sjanger
Dewey
ISBN
978-82-530-4274-9(innbundet) : Nkr 349.00

Bibliotek som har denne