Årbok for Helgeland 2009 : 40. årgang


redaksjonsnemnd: Knut Skorpen (redaktør), Kristian Halse ... [et al.]
Bok Nynorsk 2009 Helgeland Historielag,· Lokal litteratur

Oppdaterer

Medvirkende
Espeland, Wigdis Jorunn . Nordlandsfarten - eit møte mellom hardinger og nordlendinger
Finnbakk, Torstein . Bodil Aakre - "Brønnøysundregistrenes mor"
Gleinsvåg, Tore . Dønna under hakekorset - heia kystfort, Nordøyvågen
Gleinsvåg, Tore . Vardehaugen på Glein
Halse, Kristian (redaktør)
Hvidsten, Astri . Stia - den raskeste skoleveien! : noen barndomsminner fra Mindlandet
Jacobsen, Kari Sommerseth . Historien om Josefine Ryan fra vegaøyene og hennes familie
Jakobsen, Kurt Rune . Verdsetting av husdyr på 1700-tallet
Jakobsen, Per Bardo . Reinflytting på helgeland
Johansen, Einar D. . "Vi jobbet på "krabben""
Klausen, Ann Kristin . På tokt med "Mathilde"
Larsen, Helge O. . Torolf Fossland : Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme
Ness, Karin-Johanne . Nordlandsbunaden for kvinner
Nygård, Lars M. . Den lange marsjen
Olsen, Ragna . Brannen på Raudskjærholmen - et minne
Rosø, Anne Mette B. . Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna
Severinsen, Anne . H.M.Kongens fortjenestemedalje for lokalhistorisk arbeid
Skorpen, Knut (redaktør)
Slottemo, Hilde Gunn . Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser
Smørvik, Per . Etiopia-kanalen og andre namn : eit essay om barndom og stadnamn
Stormo, Anna Tomsvik . Tippsteinen - mitt barndomsfjell
Tandberg, Bjørn . DS "Hemnes"`forlis, et syttifemårsminne
Øksendal, Kjell M. . Tull-skjur og ugangskråke
Øyen, Bernt-Håvard . Gamle tun- og hagetrær
Utgitt
[Mosjøen] : Helgeland historielag , 2009
Omfang
192 s. : ill. (noen kol.)
Utgave
40. årg.
Opplysninger
Årlig. - Årg. 1 (1970) . - Forord s.9 ; Tippsteinen - mitt barndomsfjell / Anna Tomsvik Stormo s.10 ; HM Kongens fortjenstmedalje for lokalhistorisk arbeid / Anne Severinsen s.12 ; Nordlandsbunaden for kvinner / Karin-Johanne Ness s.18 ; Den lange marsjen / Lars Nygaard s.24 ; Vardehaugen på Glein / Tore Gleinsvåg s.31 ; Etiopia-kanalen og andre namn / Per Smørvik s.33 ; Historien om Josefine Ryan fra vegaøyene og hennes familie / Kari Sommerseth Jacobsen s.41 ; Bodil Aakre - "Brønnøysundregistrenes mor" / Torstein Finnbakk s.59 ; Brannen på Raudskjærholmen - et minne / Ragna Olsen s.63 ; MS "Hemnes"' forlis - et 75 års minne / Bjørn Tandberg s.67 ; Gamle tun- og hagetrær / Bernt-Håvard Øyen s.83 ; Torolf Fossland - Tomma-maleren som ble mer anerkjent i utlandet enn hjemme / Helge O. Larsen s.92 ; Torolf Fosslands bilder ved Høgskolen i Nesna / Anne Mette B. Rosø s.105 ; På tokt med "Mathilde" / Ann Kristin Klausen s.111 ; Reinflytting på Helgeland / Per Bardo Jakobsen s.118 ; Vi jobbet på "krabben" / Einar D. Johansen s.123 ; Stia - den raskeste skoleveien / Astrid Hvidsten s.131 ; Nordlandsfarten - eit møte mellom hardingar og nordlendingar / Wigdis Jorunn Espeland s.137 ; Tull-skjur og ugagnskråke / Kjell M. Øksendal s.149 ; Verdsetting av husdyr på 1700-tallet / Kurt Rune Jakobsen s.155 ; Støv, skitt og sot - et arbeidshistorisk blikk på kjønn og kulturelle grenser / Hilde Gunn Slottemo s.159 ; Dønna under hakekorset - Heia kystfort, Nordøyvågen / Tore Gleinsvåg s.170 ; Forfattarar 2009 s.186 ; Årsmelding Helgeland Historielag 2008/09 s.188 ; Lokal litteratur 2008 s.190 ; Historielagets salgssentral s.192 . - Tekst på bokmål og nynorsk
Emner
Aakre, Bodil , 1922-2008
Bang, Rune , 1949-
Fossland, Torolf , maler , 1907-1995
Jacobsen, Kjell , 1941-
Langset, Erlend , 1924-
Ryan Josefine - Vega
Brønnøysundregistrene
Heia kystfort
Høgskolen i Nesna
Rana Gruber AS
Brønnøy - Historie
Brønnøysundregistrene - Historie
Båter - Historie
Dønna - Historie
Fugler - Vefsn
Hager(landskapsarkitektur) - Helgeland
Hardanger - Historie
Hemnes - Kulturhistorie
Krabbefiske
Lofotfiske - Historie
Mindlandet - historie - Alstahaug
Nesna - Historie
Nordlandsbunaden
Nordøyvågen - historie - Dønna
Rana - Historie
Reindrift
S/J Mathilde(jekt)
Sagn - Dønna
Seilbåter
Seløy - historie - Herøy
Stedsnavn(betydning/opprinnelse)(Dønna)
Sør-Helgeland - Historie
Træna - Historie
Vega - Historie
Verdenskrigen, 1939-1945 - Krigsoperasjoner - Helgeland
Verdenskrigen, 1939-1945 - Krigsoperasjoner - Norge
Helgeland - Historie
Indre Helgeland - Historie
Nordland - Historie
Ytre Helgeland - Historie
Helgelandslitteratur
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
(ib.) . - 978-82-90148-02-2 : NOK 270.00

Bibliotek som har denne