Den melankolske nedskriver : ei lesning av Jon Fosses romaner Mlancholia I og Melancholia II med utgangspunkt i melankoliteori


Trude Kringstad
Bok Bokmål 2001

Oppdaterer

Medvirkende
Utgitt
[Trondheim] : T. Kringstad , 2001
Omfang
113 bl.
Opplysninger
Hovedoppgave i nordisk - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2001
Emner
hovedoppgave nordisk

Bibliotek som har denne