Norske klosterplanter : levende kulturminner fra middelalderen


Per Arvid Åsen
Bok Bokmål 2015

Oppdaterer

Hagebruket var en sentral del av klosterdriften i middelalderen. I urtehagene dyrket nonner og munker marsfiol for god duft og mot feber, malurt mot smerte, ask mot gikt og bulmeurt som bedøvelsesmiddel. I frukthagen stod det eple- og kirsebærtrær. Planter ble dyrket for mat, medisin og andre nyttige formål. Etter at klostervesenet ble lagt ned i forbindelse med reformasjonen i 1537 stanset hagedriften opp og klostrene ble forlatt.Men mange av klosterplantene finnes fortsatt! I Norske klosterplanter presenterer botaniker Per Arvid Åsen en historisk oversikt over de 31 norske middelalderklostrene og deres hagebruk. Gjennom flere besøk ved alle klosterlokalitetene har han kartlagt flora og vegetasjon i og rundt alle ruinene, og satt sammen med et stort litteratur- og kildearbeid presentes det her en unik oversikt over de norske klosterplantene, deres bruk og historie.
Digital utgave: Søke-URL
Utgitt
Kristiansand : Portal , cop. 2015
Omfang
332 s. : ill.
Emner
Fransiskanerklosteret(Tønsberg)
St. Olavs kloster(Tønsberg)
Bergen Bispedømme
Dominikanerkloster - Bergen
Flora : Norge
Hagestell
Halsnøy kloster
Klostervesen
Klostervesen og klostre : kristne kongregasjoner og ordener
Kulturhistorie
Lyse kloster
Medisinplanter
Medisinske planter(landbruk)
Medisinske planter(legemiddel)
Olavsklosteret i Stavanger
Planter : Norge
Tønsberg - Historie
Urtehager
Urter
Utstein kloster
hagebruksplanter - landbruk
jordbruksplanter - landbruk
kirkehistorie - bergen
klostre(historie) - Bergen
klostre(kirkehistorie) - Norge
kulturplanter
kulturplanter(landbruk)
nyttevekster
nyttevekster(landbruk)
planter klosterhager norge middelalder oppslagsbøker hagebruk kloster urtehager
Middelalderen
Stavanger bispedømme
Klosterplanter
Plantar(Noreg)
Kloster
Klosterhagar(hagebruk)
Klosterhager(hagebruk)
Klosterhagar
Medisinske planter
Geografisk emneord
Dewey
581.9481 . - 255 . - 274.81 . - 274.837 . - 581.9 Åse . - 633 . - 726.7 . - 635
ISBN
9788283140378 : Nkr 398.00

Bibliotek som har denne