Bibliografi over hovedfagsoppgaver, magister- og doktorgradsavhandlinger i samfunnsfagene ved Institutt for samfunnsvitenskap, Universitetet i Tromsø, 1973-95


Vibeke Bårdsdatter Bårnes
Bok Bokmål 1997 · Bibliografier (Form)
Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Utgitt
Tromsø : Universitetsbiblioteket i Tromsø , 1997
Omfang
114 s. : diagr.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
016.3 . - 378.484531 . - 300
ISBN
(h.). - 82-91378-09-6

Bibliotek som har denne