Teknologisk forlags store illustrerte flora : for Norge og Nord-Europa


av Christopher Grey-Wilson og Marjorie Blamey ; norsk utgave ved Thorbjørn Faarlund og Per Sunding
Bok Bokmål 1992 · DYR

Oppdaterer

om denne boka:

Over 2400 ville og innførte planter, med beskrivelser og bestemmelsesnøkler. Spesielt hensyn tatt til Norges flora.
Over 2000 norske arter. Bilder og beskrivelse i samme oppslag - oversiktlig og lettbrukt. Detaljtegninger, ofte i forstørret målestokk, hjelper oss til å unngå feilbestemmelse.

Boken for fagfolk og vanlige blomsterelskere, naturvernere og hageeiere.

Les boka på nett
Digital utgave: Søke-URL
Annen tittel
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Teknologisk forl. , cop. 1992
Omfang
544 s. : ill.
Passer for
Emner
2400 ville og innførte planter
Alpene
Arktiske strøk
Arter
Askeskog
Barmark
Barskog
Bergfauna
Beskrivelser
Bestemmelsesnøkkel
Bestemmelsesnøkler
Bjørk
Blomster
Bøgeskog
Dyrkede områder
Eikeskog
Engvegetasjon
Europa
Ferskvann og våtmarker
Fjellfauna
Fjellflora
Flora
Frukt
Furuskog
Granskog
Hei og myr
Håndbøker
Kulturmark
Kyst
Lyng
Løvskog
Mose og myr
Natur
Nord-Europa
Norge
Nåleskog
Permafrost
Plansjer
Plantar - Norden
Plantearter
Planter i Danmark
Planter i Finland
Planter i Frankrike
Planter i Færøyene
Planter i Island
Planter i Norge med Svalbard og Bjørnøya
Planter i Storbritannia og Irland
Planter i Sverige
Planter i Tyskland
Planter(botanikk) - Norge
Planter-Europa
Planter-Norden
Planter-Norge
Skog
Strender og sanddyner
Sumper
Taiga
Vidda
trær og busker
vegetasjon - norge
Botanikk
Dekkfrøete planter
Fytogeografi : (NO-TrBIB)REAL008648
Plantegeografi
Planter
Utbredelse
Plantegeografi. Norsk
Prostitusjon
Plantegeografi. Europeisk
Planteliv - Europa
flora norge nord-europa botanikk utbredelse planter europa blomsterplanter botany floraer plantegeografi
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
581.94 . - 581.94 G /a . - 590 G . - 581 . - 581.9 . - 581.948 . - 581.9481
ISBN
8251203554 : Nkr 468.00

Bibliotek som har denne