Livet i oldtida


BBC
Bok Bokmål 2013 · Dokumentar

Oppdaterer

Utgitt
Volda : AV-senteret , 2013
Omfang
3 DVD a' 2 program (a' 50 min)
Opplysninger
BBC og Richard Miles guidar oss gjennom perioden då Romarriket eksisterte for om lag 2000 år sidan.. - Program 1: "Å kome saman", handlar om dei første sivilisasjonane som utvikla seg i byar som Uruk i Irak, og i Syria, Egypt, Anatolia og Hellas. Program 2: "Jernalderen", fortel om konfliktane som endra sivilisasjonane rundt middelhavet for ca. 3000 år sidan då bronsealderen gjekk over til jernalderen. Program 3: "Det greske", tek føre seg kulturoppblomstringa i Hellas, der filosofi, kunst og vitskap vaks fram trass i store konfliktar. Program 4: "Kongen vender tilbake", handlar om Alexander den store og hans erobringar og kampar i Tyrkia, Syria, Libanon, Egypt og Pakistan. Program 5 "Dygdsrepublikken", handlar om korleis det som var ein utkant vaks seg opp til å bli Roma, hovudstaden i Romarriket, og kva som gjorde at riket til slutt fall saman. Program 6 "Roma -Guds by", handlar om korleis livet var i Romarriket, om den materielle utviklinga, og om framveksten av kristendomen.
Emner
Sjanger

Andre utgaver/formater

Livet i oldtida
BBC

DVD · Engelsk · 2013

Bibliotek som har denne