Årbok 1992 Levanger historielag


Skriftstyre: Asbjørn Andresen, Karl Heinz Cegla og Hogne Heir
Bok Bokmål 1992 · Lokal
Annen tittel
Medvirkende
Johansen, Elsie (redaktør)
Johansen, Oddvar (redaktør)
Utgitt
Levanger : Levanger Historielag , 1992
Omfang
168 s. : ill.
Opplysninger
Innhold: Lunnan, Eli: Fru Martini til Ankholm s. 5 - Hallan, Nelius: Bureiseren på Reistadbustad s. 18 - Hernes, Einar: 50 års krigsminne fra Åsen og en kort historie om slagskipet Tirpitz s. 23 - Solberg, Ingrid: Landeveien.Levanger - Buran s. 29 - Strømsø, Egil: Amerikabrev fra Andreas Strømsøe 1892-1896 s. 34 - Torske, Nils: Bevaring av gamle fotografier s. 52 - Cegla, Karl Heinz: Virksomheten rundt fossene i Levangervassdraget s. 56 - Haider, Frøydis: Billedhugger Oscar Lynum s. 61 - Pettersen, Arild: vardesystemet s. 66 - Andresen, Asbjørn: Utskrift av skifteprotokoll nr. 4 for Stjør- og Verdal sorenskriverembete 1747 s. 74 - Granås, Frida: Gamle Levanger s. 77 - Heir, Hogne: Alexander Eddie. Skotten som flyttet Levangerelva s. 81 - Johansen, Per Anker: Året 1892 - et hundreårsminne s. 86 - Friberg, Ragna: Minner fra Tomtvasslia seter i 1940 s. 103 - Holan, Johannes: Ho Laura i Støreslia s. 108 - Bentzen, Inger: Levanger Musikklubb s. 113 - Husby, Arnfinn: Glytt frå jernbanebygginga gjennom Åsen s. 118 - Indgaard, Ola: hegle Forsamlingshus s. 123 - Okkenhaug, Sigrun: Gjertrud Hojem i Frol s. 127 - Havik, Sveinung : Utvandring fra Levanger-distriktet, Frol og Levanger by 1891- 1926 s. 132 - Skogheim, Dag: Fra tyskernes invasjon mai 1940 s. 148 - "Instrukx for Sundheds-commissionens assistenter i Skogns Præstegjeld" s. 153 - ny tilvekst lokalhistorisk litteratur 1992 - Årsmelding Levanger Historielag 1992 - Oversikt over medarbeidere i årboka for 1992 - Levanger Historielags turer sommeren 1992. Turnemda
Emner
Aasen, Ivar , 1813-1896
Akershus arbeiderparti
Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus
Eddie, Alexander
Vis mer...
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-7388-276-4(h.)
ISSN

Bibliotek som har denne