Det går til helvete. Eller? : om kjærlighet, sorg og raseri i natur- og klimakrisens tid


Knut Ivar Bjørlykhaug og Arne Johan Vetlesen (red.)
Bok Nynorsk 2020
Medvirkende
Utgitt
Lysaker , 2020
Omfang
191 sider
Opplysninger
Verden med våre relativt unge sivilisasjoner har historisk sett alltid forholdt seg til endringer i naturen og klimaet. Nå står vår sivilisasjon overfor en natur- og klimakrise, på tross av - eller på grunn av - våre fremskritt som art. Dette er ikke en bok som kommer med entydige svar på kompliserte spørsmål. Boka utforsker først og fremst de kompliserte følelsene knyttet til natur- og klimakrisen. Den er et forsøk på å skrive fra hjertet og der det brenner. Et forsøk på å starte en kollektiv samtale om hvordan vi forstår oss selv som art - om hvordan vi kan tenke nytt om oss selv i en tid der vi trenger å tenke breiere. I en tid der vi trenger å utvide vår empati når store valg må tas for å sikre livsgrunnlaget til dem som kommer etter oss.
Emner
Dewey
304.25 Det . - 363.738 . - 363.73874 . - 304.2 . - 304.25 . - 363.7387 . - 149 . - 149.9
ISBN
978-82-8071-335-3
Hylleplass

Bibliotek som har denne