Åarjel-saemieh : årbok nr. 7


redaktør: Sigbjørn Dunfjeld
Bok Bokmål 2001 · Lokallitteratur
Flere språk: Sørsamisk, Svensk

Oppdaterer

Åarjel-Saemieh - Samer i sør er en årbokserie utgitt av Saemien Sijte, Sørsamisk museum og kultursenter.
Annen tittel
Medvirkende
Dunfjeld, Sigbjørn (redaktør)
Utgitt
Snåsa : Saemien sijte , 2001
Omfang
116 : ill.
Utgave
7. årg.
Opplysninger
Om forfatterne: s. 115-116 . - Bidragsytere: Olle Andersson ; Jorunn Jernsletten ; Ansgar Korsmo ; Maja Dunfjeld ; Anders Løøv ; Åsa Virdi Kroik ; Evald Stenfjell ; Frans-Arne Stylegar ; Albert Jåma ; Britt Inger Gustavsson Stenfjell ; Svein Mjaatvedt . - Uregelmessig periodisitet. - Årg. 1 (1983?)
Emner
Gløshaugen(kirke)
Gløøsen-gærhkoem
Religion
Samer
Samer blev bortrivna från sine hemtrakter.Sørsamiske tradisjoner og verdiformidling.Norsk-Svenske reinbeitekonvensjoner i et sørsamisk perspektiv.Saemien tjaalehtjimmie Gløøsen-gærhkosne.En beskrivelse av samane på Helgeland fra 1766.Dansen vid den samiske bjørnfesten.Niestiem vaeltedh.Litt finnetradisjon fra Skagerrakkysten.Spor efter barnekulturen.Fotoarkivet ved Saemien Sijte."de Finner,som boe ved Fiordene,kaldis Sjøfinner,men de,som vanke paa det store Field,kaldis Lappefinner eller Fieldfinner,oc baade Partene kaldis ocsaa Gannfinner for den store Trolldom,de bruge,huilcken de kalde Gann".Sociale og økonomiske forhold blant reindriftsamer i Vestre Namdal i 1920-30 åra.
Arkeologi(Fortidsminner)
Barnekultur
Bjørnefesten
Fotoarkiver
Helgeland
Historie
Kulturhistorie
Namdalen
Norge
Reinbeite
Reindrift
Sørsamer
Årbøker
Rein
Reinsdyr(husdyrhold) (slakting)
Grane
Snåsa
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
82-993781-2-5(ib.)
ISSN

Bibliotek som har denne