Dugnadsånd og forsvarsverker : tverretatlig samarbeid i teori og praksis


Pål Repstad [red.] ; [... forfatterne: Dag Ingvar Jacobsen, ... [et al.]]
Bok Bokmål 2004

Oppdaterer

om denne boka:

Hvordan oppnår vi reelt samarbeid på tvers av etats- og virksomhetsgrenser? Hvorfor er samarbeid så vanskelig? Når er samarbeid nødvendig og når er det urasjonelt? I hvilken grad hindrer lovverket for samarbeid?

Digital utgave: Søke-URL
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Universitetsforl. , cop. 2004
Omfang
258 s. : ill.
Utgave
2. utg.
Opplysninger
1. utg. Oslo : TANO, 1993 . - Opplagshistorikk: 2. oppl. 2012 (Nkr 379.00) . - Introduksjon til 2. utgave / Pål Repstad. -Samarbeid på tvers av organisasjonsgrenser / Harald Knudsen. -Hvorfor er samarbeid så vanskelig? / Dag Ingvar Jacobsen. -Om samarbejde / Jens Carl Ry Nielsen. -Hva har ideologien å si for hverdagspraksisen? / Terje Tellefsen. -Juridiske rammer for tverretatlig samarbeid / Leif Oscar Olsen. -Behandlingsallianser og etatsmotsetninger / Pål Repstad. -Hvordan måles koordinering? / Dag Ingvar Jacobsen. -Fra nærhet til distanse og tilbake igjen / Jens Carl Ry Nielsen og Pål Repstad
Emner
Administrasjon
Sosialarbeid
Cooperative Behavior
Efficiency
Health Facility Merger
Health Planning
Health Services
Interprofessional Relations
Norway
Organization and Administration
Organizations
Psychology, Social
Public Health Administration
Public sector
Social Welfare
Social Work
Kommunale etater
Kommunalforvaltning
Lederskap
Offentlig forvaltning
Offentlig sektor
Organisasjoner
Organisasjonsteori(sosiologi)
Organisasjonsutvikling
Samarbeid
Strategi
Tverretatlig samarbeid
Tverrfaglig samarbeid
Organisasjoner(sosiologi) - Organisasjonsteori
Organisasjonsteori
Organisasjonsteori(sosial interaksjon)
Sosial interaksjon
Sosialt arbeid - Profesjonelt - Administrasjon
samarbeid organisasjoner kommuner sosialarbeid strategierarbeidsmetoder organisasjonsteori tverretatlig offentlig forvaltning helsetjenester sosialt arbeid behandlingsallianser barnepsykiatrien ungdomspsykiatrien koordinering barnevern attføring velferdsyrker sosiologi tverrfaglig offentlige tjenester samhandling
Geografisk emneord
Dewey
302.35 . - 352.14 . - 350.007 . - 351 . - 361.3 . - 361
ISBN
8215005322 : Nkr 289.00

Bibliotek som har denne

Andre utgaver/formater