Kritisk teori i litteraturundervisningen


Tatjana Kielland Samoilow, Per Esben Myren-Svelstad
Bok Bokmål 2020

Oppdaterer

Elever skal lære å forholde seg kritisk til det til leser, og å reflektere over tekstens troverdighet og påvirkningskraft. Boka gir en innføring i noen sentrale kritiske teorier, og viser hvordan man kan bruke disse til å analysere aktuelle ungdomsromaner. Det gis innføring i fire kritiske teorier: marxisme, postkoloniale studier, kjønnsteori og økokritikk. Med utgangspunkt i disse teoriene utforskes fire norske samtidsromaner som er mye brukt i skolen: Styrke av Cecilie Eken, Fuck Off I Love You av Lars Mæhle, Tante Ulrikkes vei av Zeshan Shakar og Et sekund i taget av Sofia Nordin. Forfatterne viser også til eksempler fra klassisk tekster, film og andre kulturuttrykk. Omtalen er utarbeidet av BS.
Utgitt
Bergen : Fagbokforlaget , 2020
Omfang
164 sider : illustrasjoner
Utgave
1. utgave
Opplysninger
Kritisk tilnærming til tekst er et eget kjerneelement i læreplanen for norskfaget: Elevene skal lære å forholde seg kritisk til det de leser, og de skal reflektere over hva slags påvirkningskraft og troverdighet tekster har. Denne boka er direkte relevant for norsklærere og lærerstudenter som skal ivareta dette når de leder litteraturundervisning i grunnskole og videregående skole. Boka gir en innføring i noen sentrale kritiske teorier, og den viser hvordan disse kan brukes i analyser av aktuelle ungdomsromaner. Gjennom arbeid med slike analyser oppøver elevene en kritisk tilnærming til litteratur. Det kan bestå i å utforske samfunnstematikk som er åpenbar i en tekst, men det kan også dreie seg om å utforske tankegods og verdier som ikke er like åpenbare ved første øyekast. Boka inneholder gode, lesbare innføringer i fire kritiske teorier: marxisme, postkoloniale studier, kjønnsteori og økokritikk. Med utgangspunkt i disse teoriene utforskes fire skandinaviske samtidsromaner som mange norsklærere kjenner til: Cecilie Eken: Styrke, Lars Mæhle: Fuck Off I Love You, Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei, Sofia Nordin: En sekund i taget.Forfatterne trekker også inn eksempler fra klassiske tekster, annen barne- og ungdomslitteratur, film og andre kulturuttrykk. Boka inneholder mange didaktiske tips som gjør den svært nyttig for litteraturundervisningen. Om forfatterne: Forfatterne Tatjana Kielland Samoilow og Per Esben Myren-Svelstad er begge førsteamanuenser i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU i Trondheim.
Emner
Eken, Cecilie , 1970- : Styrke
Mæhle, Lars , 1971- : Fuck off I love you
Nordin, Sofia , 1974- : Ett sekund om gangen
Shakar, Zeshan , 1982- : Tante Ulrikkes vei
Litteraturanalyse
Litteraturforståelse - grunnskolepedagogikk
Litteraturkritikk
Studium og undervisning
litteratur i norskopplæring - grunnskolepedagogikk
litteraturteorier
Kritisk teori : (NO-TrBIB)HUME00698
Litteratur : (NO-TrBIB)HUME06452
Litteraturformidling : (NO-TrBIB)HUME24297
Litteraturteori : (NO-TrBIB)HUME06478
Litteraturundervisning (IKKE I BRUK. Se 667-feltet) : (NO-TrBIB)HUME11289
Litteraturundervisning : (NO-TrBIB)HUME11289
Norskfaget : (NO-TrBIB)HUME07938
Tekstanalyse : (NO-TrBIB)HUME06623
Undervisning : (NO-TrBIB)HUME07899
Undervisningsmetoder : (NO-TrBIB)HUME07903
Grunnskolen
Kritikk
Metoder
Teori
Ungdomslitteratur
Videregående skoler
Litteratur((NO-OsBA)1144143) - Undervisning - Ungdoms- og videregående skole
Litteraturformidling((No-TrBIB)HUME24297)
Ungdomsskolen
Studium og undervisning Teori
Dewey
807 . - 807.1 . - 372.64 . - 807.12 . - 808
ISBN
9788245028027

Bibliotek som har denne