Historie og moral : nazismen, jødene og hjemmefronten


Øystein Sørensen og Kjetil Braut Simonsen (red.)
Bok Bokmål 2020
Flere språk: Nynorsk

Oppdaterer

Denne boken tar opp ulike temaer rundt antisemittisme og norske jøders skjebne under andre verdenskrig. Blant emnene som tas opp er en ukjent NS-lov om jøder som var omstridt innad i Quisling-regimet og aldri ble satt ut i livet, hva London-regjeringen og den illegale pressen egentlig visste og skrev om jødenes skjebne, og hvordan omtalen av jøder og antisemittisme i den norske offentligheten endret seg i kjølvannet av at grusomhetene under holocaust ble viden kjent. Hvordan forholdt motstandsbevegelsen og eksilregjeringen seg til nazi-Tysklands forsøk på å utslette jødene? Boken undersøker også antisemittisme som ideologi og praksis med fokus på det okkuperte Norge. Omtalen er utarbeidet av BS.
Medvirkende
Utgitt
Oslo : Dreyers forlag , 2020
Omfang
268 sider : illustrasjoner
Opplysninger
Kulturfond . - De norske jødenes skjebne under annen verdenskrig er tragisk, dramatisk - og, skulle man tro, velkjent. Men alle sider ved historien er fremdeles ikke utforsket. Kontroversene rundt Marte Michelets bok om hjemmefronten og jødene høsten 2018 viser også hvor følelsesladd temaet er. Den ukjente NS-loven om jøder ble aldri satt ut i livet. Hva gikk den ut på, og hvorfor var det så stor uenighet om den innad i Quislings regime? Hva var det London-regjeringen og den illegale pressen egentlig visste og skrev om jødenes skjebne? Hvordan endret omtalene av jøder og antisemittisme seg i den norske o.entligheten i kjølvannet av Holocaust-erfaringen? Denne boken behandler disse spørsmålene og .ere ukjente eller lite undersøkte temaer knyttet til Holocaust i Norge. Den går inn på et felt der det historiske og moralske krysser hverandre. For det første rettes det fokus mot antisemittismen som ideologi og praksis, med vekt på okkupasjonstiden. For det andre tematiserer boken hvordan motstandsbevegelsen, eksilregjeringen og det demokratiske Norge forholdt seg til nasjonalsosialistenes forsøk på å tilintetgjøre jødene.
Emner
Nasjonal samling
Norges kommunistiske parti
Verdenskrigen 1939-1945
Europa - 1939-1945
Europa(Historie) - 1939-1945
Heimefronten
Historie
Hjemmefronten
Hjemmefronten -> Milorg
Holocaust -> Jødeforfølgelser
Holocaust(1933-1945)
Illegal presse - Norge - Verdenskrigen, 1939-1945
Krigsforbryterkommisjonen
Lovgiving
Milorg
NKP
Nasjonal Samling
Noreg
Norge
Retorikk
Shoah
Verdenskrigen - Norge
annen verdenskrig - Norge
eksilregjeringa
flyktningetransport
illegale aviser
jødedeportasjon
jødeforfølging
jødeutryddinga
motstandsrørsla
okkupasjonstida
rettsoppgjøret
Motstandsbevegelser : (NO-TrBIB)HUME09190
Nazisme : (NO-TrBIB)HUME09656
Jødedeportasjonene
Motstandsbevegelsen
Norge 1939-1945
Politiske beslutninger
Verdskrigen, 1939-1945
Andre verdenskrig((NO-TrBIB)HUME03985)
Antisemittisme((NO-OsBA)1140514) - Historie - Norge
Antisemittisme((NO-TrBIB)HUME09636)
Holocaust((NO-TrBIB)HUME08908)
Jøder((NO-OsBA)1144112) - Holocaust - Norge
Jøder((NO-TrBIB)HUME00857)
jødeutryddinga Shoah jødedeportasjon jødeforfølging antisemittisme motstandsrørsla eksilregjeringa rettsoppgjøret flyktningetransport jødar jøder illegale aviser
Nasjonal Samling Milorg NKP Krigsforbryterkommisjonen Heimefronten
verdskrigen 1939-1945 1940-1945 okkupasjonstida
Norge Noreg
Geografisk emneord
Dewey
ISBN
978-82-8265-533-0(innbundet) : Nkr 369.00

Bibliotek som har denne