Dystopia I : roman. 1.


Terje Torkildsen
Bok Nynorsk 2009 · Fantastisk

Oppdaterer

Digital utgave: Søke-URL
Originaltittel
Utgitt
Oslo : Samlaget , 2009
Omfang
182 s.
Passer for
Opplysninger
Seks syttenåringar frå International School of Stavanger er på studietur til London då byen blir ramma av den verste naturkatastrofen i manns minne. Ei kjempebølgje slår inn over byen på morgonen 18. januar 2014. Byen bryt saman, og det blir ei reise på liv og død for ungdommane som berre har ein tanke i hovudet, dei vil heim til Stavanger. Forteljinga har eit dødsalvorleg bakteppe samtidig som den er humoristisk og ungdommeleg optimistisk. Forteljing for ungdomstrinnet.
Emner
Sjanger
Geografisk emneord
Dewey
839.823 . - 551
ISBN
978-82-521-7409-0(h.) : Nkr 229.00

Bibliotek som har denne